Vi på i.o.h gör det vi kan för att förebygga smittspridning av Covid-19. Vi följer kontinuerligt utvecklingen och förhåller oss till de direktiv och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten.

Tillsammans med våra kunder har vi hittat alternativa lösningar på de planerade utbildningar och workshops där många personer är tänkt att närvara.

Hela vårt samhälle ställs inför svårigheter och utmaningar i dessa tider, vilket så klart påverkar samtliga av våra kunder allt ifrån stora industrier, Regioner, universitet och inte minst småföretag. Vi gör därför allt vi kan för att stödja våra kunder att hantera den krissituation som är just nu och samtidigt rusta sig för de nya förutsättningar som kommer att gälla när krisen är över.