Aktuellt

”Jag har lärt mig vara mer noggrann i min kommunikation”

”Jag har lärt mig vara mer noggrann i min kommunikation”

Marcus Nilsson kommunikationHan gick kursen ”Att leda utan att vara chef” för att få lite nya verktyg i jobbet. Men Marcus Nilsson lärde sig ett nytt sätt att betrakta sitt arbete.

– Allt är inte svart eller vitt – det är bra att se saker ur andra personers synvinkel, säger han.

Marcus Nilsson är team leader på Gestamp Hardtech, ett företag i Luleå som tillverkar krockbalkar av stål. Rollen som team leader innebär att leda och fördela arbete, lösa problem, styra det dagliga produktionen och lära upp nya operatörer – utan att ha personalansvar. Han gick tredagarskursen ”Att leda utan att vara chef” i [i.o.h] organisationsutvecklings regi.

– Jag tyckte den var bra. För att vara en tredagarskurs hann man få ett annat synsätt och en bra överblick. Man fick dessutom sitta ner och diskutera med personer med andra arbetssituationer. Jag har lärt mig att vara mer noggrann i min kommunikation så att jag får ut de ord jag faktiskt menar, och inte bara antar att alla har förstått, säger Marcus Nilsson.

”Att leda utan att vara chef” fokuserar på den egna personen. Det viktigaste verktyget en ledare har är sig själv, och sin förmåga att leda. Ett medvetet ledarskap innebär att ha kunskap om sig själv, att reflektera över sitt beteende och att förstå hur det påverkar andra. Under kursens gång lär du dig vilken betydelse kommunikation har för ditt ledarskap.

– Den lärdom jag tar med mig efter kursen är det här med att ta ett steg tillbaka och observera situationen. Förut var jag mycket mer direkt: ”Nu kör vi”. Nu har jag blivit lite mer eftertänksam innan jag fattar beslut. Jag tar nog inte samma beslut i dag som jag hade gjort förut, säger Marcus Nilsson.

Låter kursen som något för dig? Vill du också bli bättre på kommunikation och ledarskap? Läs mer – och anmäl dig innan platserna tar slut!

Traditionella företag mer sårbara nu än någonsin

Bottnar er verksamhet i en hyfsat traditionell affärsmodell och organisationsstruktur? Om så är fallet är ni nu mer sårbara än någonsin, säger [i.o.h]s vd Roger Hademalm.

– Traditionella företag utmanas hela tiden – och alltmer frekvent – av uppstickare med nya affärsmodeller, i synnerhet i den digitala världen. Tänk Klarna mot bankerna, tänk Google mot medievärlden. Vi ser att om man inte identifierar sig med uppstickarna, då är man sannolikt också ganska utsatt. Börjar man peta i det här inser man ganska snart att det inte är gjort i en handvändning att ställa om organisationen till det här ”nya” klimatet. Och innan ett förändringsarbete kan påbörjas måste alltid alla eventuella fel och brister upp på bordet, säger Roger Hademalm i en artikel i Affärsliv.

– Det vi på [i.o.h] identifierat som de främsta utmaningarna för organisationer i riskzonen är deras förmåga till att gruppera sig i tvärfunktionella team, där förståelsen för varandras kompetenser och dess innebörder är hög. På så sätt minskar riskerna för misstag som tar lång tid att rätta till samtidigt som effektiviteten ofta höjs, säger Roger Hademalm.

Läs hela artikeln här.

 

Låt sommaren bli en tid för återhämtning

Nu är sommaren här, och vi får möjlighet att varva ner och fylla på. Men en av svårigheterna som många har i dag är att kunna vara närvarande i stunden – att bara vara, här och nu.

Låt oss blicka tillbaka till medeltiden. Idealet för det goda livet var då att dela in dygnet i tre lika stora delar. Vita activa – aktiviteter och arbete, vita contemplativa – kontemplation, meditation, begrundade, återhämtning och sömn – sova.

I början av 1400-talet fanns det ca 30 000 böcker i Europa som alla var handskrivna, handlade om religion och nästan bara kunde läsas av präster, munkar och nunnor. I mitten av 1400-talet började Gutenberg trycka böcker och i slutet av århundradet fanns det 9 miljoner böcker i Europa som handlade om allt möjligt. Med dagens teknik är all information tillgänglig för alla samtidigt, överallt och i realtid.

Det ger oändliga möjligheter men även risker. Vad innebär det för oss att ständigt vara tillgänglig, att ständigt försöka hålla koll på läget? I dag är många aktiva från den stund de öppnar ögonen till dess att de stupar i säng på kvällen. Men för att vara kreativa behöver vi då och då stunder av stillhet och reflektion. Vi behöver alla återkommande andningspauser, i stället för att sträva efter att komma framåt så snabbt och smärtfritt som möjligt.

Återhämtning handlar om att skapa sig utrymme för reflektion, för att kunna vara närvarande. Naturen ger möjlighet till närvaro. I trädgården, parken, skogen, vid sjön eller havet händer det saker hela tiden. Att bara iaktta, lyssna och känna dofterna är läkande i sig.

Naturen ger möjlighet att träna upp vår förmåga att lyssna. En promenad i skogen eller vid havet innebär för många att gå i tystnad – trots att det är mängder av ljud där, helt andra ljud än de som finns i vår vardag. I stället för reklamradioskval eller trafikbuller bjuder naturen på vindsus och vattenporl. I den tystnaden kan man lära sig att lyssna på sig själv – för tankeverksamhet kräver avskildhet och ro.

Tiden är allt vi har så använd den väl, och ta vara på sommaren.

Vi på [i.o.h] önskar alla en skön och återhämtande semester.