Aktuellt

Staffan Irving har lämnat oss

Vår nestor tillika en av [i.o.h]:s grundare Staffan Irving lämnade oss under måndagen den 21 maj för den eviga vilan. Staffan var för oss övriga [i.o.h]:are en viktig inspirationskälla både som människa och som konsultkollega. Han hade en djup kunskap inom vårt område, och hans sätt att möta människor präglade hela vårt företag. ”Lita på processen”, sa han ofta när vi hamnade i olika svårare frågeställningar. Han litade på processen, men vågade också intervenera i den när det behövdes. I sin yrkesroll kunde han vara väldigt direkt, nästintill uppfodrande, men alltid på ett respektfullt sätt. Även om han själv nog inte uppfattade sig så, så var han en auktoritet med sitt kunnande och sin personlighet. Staffan var snäll och omtänksam, och ibland lite tillbakadragen i större sällskap. Han bara ”fanns där”, alltid intresserad och nyfiken på andra utan något behov av att själv ”ta plats”.Han var intresserad av oss andra, frågade om allt och ville veta mer om oss och hur det gick.Staffan var en intellektuell person som älskade att läsa. Hans hem var överfullt av böcker av olika slag, allt från fackböcker inom familjeterapin till skönlitteratur.

När vi kollegor övernattade hos honom var det inte ovanligt att han redan tidigt, tidigt på morgonen satt och läste vid köksbordet och drack en kopp kaffe. Då hade han redan hunnit sätta sig in i dagens nyheter som han kommenterade och ville fördjupa. De sista åren valde han att bo på landet utanför Nyköping där han odlade grönsaker, hade höns och njöt av naturens under. Han kunde fascineras av djurlivet och av växtligheten runt omkring honom.Staffan älskade att segla och att vara ute på havet, det kanske var då han mådde som allra bäst. Att vara kapten på en segelbåt, vara ett med naturen och låta tankarna flyga fritt.

Det är med stor sorg som vi måste acceptera att vi inte längre kommer att ha några samtal med Staffan, inte få ta del av hans kunskap och visdom och inte längre få höra ”lita på processen”, men allt det kommer ändå att finnas kvar inom företaget och hos var och en av oss.

Våra tankar går till Kristina och Staffans barn med familjer!

/Kollegorna på [i.o.h]

Frukostföreläsningar i Boden lockade många

Rikard Mattsson[i.o.h) organisationsutveckling har under hösten hållit frukostföreläsningar på kostnadsfria möten riktade till medlemmarna i Företagarna Boden.
– Vi vill göra nytta för våra medlemmar och sökte en partner som kunde tillfredsställa flera, bredare områden, säger Rikard Mattsson, verksamhetsledare.

Företagarna Boden är en sammanslutning av 250 företag som på olika sätt är verksamma inom kommunens gränser. Under avslappnade frukostmöten har medlemmarna kunnat att lyssna på föreläsningar kring ämnen som personlig effektivitet, det personliga ledarskapet och arbetsgruppers liv och utveckling. Dessutom har det funnits möjlighet att nätverka och anmäla sig till en heldagskurs i samma ämne.

– Man ska få något med sig från varje föreläsning, men de har också fungerat som en aptitretare om hur den som är intresserad kan jobba vidare med, berättar Rikard Mattsson på Företagarna Boden.

[i.o.h] organisationsutvecklings kunder är övervägande större bolag och offentlig sektor och medlemmarna i Företagarna Boden är små och medelstora företag. Men det betyder inte att de inte har liknande utmaningar.

­– Det egna ledarskapet är ganska svårt – du är ensam i ditt jobb vare sig du är chef eller ensamföretagare, och ska kanske hålla på med allt från bokföring till försäljning till att vara marknadsavdelning. Där kan du jobba med din personliga effektivitet, säger Rikard Mattsson, och tillägger:

Många företagare blev det för att de var duktiga eller passionerade på något område – men det betyder inte att de kan ledarskap, presentationsteknik eller att leda gruppen, bara att de måste göra det för att de är företagare.

Per Selberg, konsult och delägare på [i.o.h] organisationsutveckling, instämmer och menar att eftersom frukostföreläsningarna handlat om ledarskap och arbetsgrupper är grundprinciperna desamma, även om kontexten kan se annorlunda ut.

Det som skiljer mindre verksamheter från större är ofta att de är relativt ovana vid att göra utvecklingsinsatser som handlar om att utveckla sig själva eller sina medarbetare, de är oftare inriktade på att utveckla produkter eller verksamheten, säger Per Selberg.

Rikard Mattsson är nöjd med samarbetet med [i.o.h] organisationsutveckling.

– Alla områden de har pratat om är sådant som en egenföretagare kan ha nytta av. Organisation, ledarskapsfrågor, leda gruppen med sina anställda och att effektivisera sin vardag.

Dags att summera året

Dags att summera året

Nu närmar sig julen med stormsteg och ytterligare ett verksamhetsår börjar se sitt slut. Det är dags att försöka summera året som gått – något som är spännande på många plan.

Inom [i.o.h] organisationsutveckling har vi fått nöjet att arbeta med flera nya kunder, som medfört nya perspektiv, och en inblick i områden som vi tidigare inte känt till. I sin återkoppling har dessa kunder lyft fram saker som att de får verktyg i vardagen och får en bra grund för fortsatt utveckling. Det är vi tacksamma för.

Vi har flera gånger i tidigare julbrev lyft fram digitaliseringen som genomsyrar våra liv på olika sätt – det kan vara allt från små vardagshändelser till stora system och processer som medger möjligheter till stor utvecklingspotential på många plan. Men trots denna utveckling är vi fortfarande människor – med behov av mellanmänskliga möten, bekräftelse och uppmuntran – och drabbade av tvivel och rädslor i en härlig mix.

Vi på [i.o.h] tror starkt på att ha en levande dialog i vardagen, där det finns en bra balans mellan krav och förväntningar – ömsesidigt. Vi kan ibland uppleva att graden av professionalitet på arbetsplatser är låg. Det finns en sammanblandning av det personliga kravet och det som krävs för att klara jobbet. Givetvis är det önskvärt – och en bra utgångspunkt – att ens ”bästa jag” kan få utrymme på arbetet, men det man behöver förhålla sig till är att ta hansyn till andra, samt genuint se glädjen i att ha arbetskamrater som inte är som en själv, genom att till exempel kunna säga: ”Vad härligt att jobba med dig som tänker eller gör annorlunda än jag”.

En annan indikator på hur en arbetsplats är är Med/Om-indexet, det vill säga i vilken utsträckning pratar vi Med respektiva Om varandra? Att prata med varandra i stället för om varandra är centralt för en frisk och hälsosam arbetsplats.

I spåret av #metoo, som förhoppningsvis slagit undan många manliga bastioner och strukturer, kanske vi snabbare kan lyfta kränkningar med mera på ett direkt sätt, och då framför allt till den eller de som utövar kränkningen. Förhoppningen är att från nu och framåt ökar modet och insikten inom alla organisationer, vilket medför att utrymmet och klimatet för kränkningar minimeras.

Det vi är rädda för är att saker i stället hanteras via ett massivt skrivande av policies och dokument, vilket då ska räknas som att problemet är ”åtgärdat”. Det är inte bristen på skriftliga dokument som medfört problem! Det viktigaste är att handla först, så kan policydokumenten skrivas i efterhand.

Tack all ni kunder som ger oss både glädje och kunskap. Vi skickar inga julklappar i år, utan vår julklapp går till Barncancerfonden.

Gänget på [i.o.h] önskar er en God jul och ett Gott nytt år!

Musiktips

Boktips

Tänka snabbt och långsamt Daniel Kahneman