Aktuellt

Traditionella företag mer sårbara nu än någonsin

Bottnar er verksamhet i en hyfsat traditionell affärsmodell och organisationsstruktur? Om så är fallet är ni nu mer sårbara än någonsin, säger [i.o.h]s vd Roger Hademalm.

– Traditionella företag utmanas hela tiden – och alltmer frekvent – av uppstickare med nya affärsmodeller, i synnerhet i den digitala världen. Tänk Klarna mot bankerna, tänk Google mot medievärlden. Vi ser att om man inte identifierar sig med uppstickarna, då är man sannolikt också ganska utsatt. Börjar man peta i det här inser man ganska snart att det inte är gjort i en handvändning att ställa om organisationen till det här ”nya” klimatet. Och innan ett förändringsarbete kan påbörjas måste alltid alla eventuella fel och brister upp på bordet, säger Roger Hademalm i en artikel i Affärsliv.

– Det vi på [i.o.h] identifierat som de främsta utmaningarna för organisationer i riskzonen är deras förmåga till att gruppera sig i tvärfunktionella team, där förståelsen för varandras kompetenser och dess innebörder är hög. På så sätt minskar riskerna för misstag som tar lång tid att rätta till samtidigt som effektiviteten ofta höjs, säger Roger Hademalm.

Läs hela artikeln här.

 

Tre enkla knep för att jobba effektivare

Lisa Morin, Hermelinen
När Lisa Morin fick höra talas om ioh-kursen Personlig effektivitetsprogram kände hon direkt att den passade henne, som ville jobba effektivare.

– Den person jag är och den roll jag har på min arbetsplats innebär att jag är inblandad i många saker. Jag var tvungen att få en bättre struktur på mina arbetsdagar, säger hon.

Lisa Morin är drifts- och försäljningschef på Hermelinen företagsservice i Luleå. Som försäljningschef jobbar hon med att sälja in företagets verksamhet till nya kunder och bibehålla en bra service till de befintliga. Rollen som driftschef innebär att hon har personalansvar för en liten grupp. Dessutom samordnar hon och är med och planerar utbildningar och föreläsningar, och sitter i ledningsgruppen.

– Det är många trådar, och jag känner lätt att jag far och svänger väldigt brett under en dag, det blir ganska händelsepåverkat. Mejlen flödar in och då tar jag tag i det, sedan kommer det in någon genom dörren – det är svårt att hitta den där arbetsron att bara bestämma sig för hur jag ska lägga upp saker och ting, säger Lisa Morin, och tillägger:

– Jag tycker jag hanterar det på ett bra sätt utåt, men det kanske inte är ett optimalt sätt för mig att arbeta när det gäller mig själv.

Huvudsyftet med Personligt effektivitetsprogram är att få konkreta verktyg som gör det enkelt att ta kontroll över den egna arbetstiden och skapa en bättre arbetsmiljö för sig själv. Att jobba effektivare, helt enkelt. Något som Lisa Morin känner att hon har uppnått efter att ha gått endagskursen.

– Redan nu ser jag att jag har börjat hitta andra arbetssätt att sortera och strukturera, berättar hon.

Lisa Morin förklarar att kursledaren Nicklas Stenbergs upplägg och struktur för kursdagen blev målbilden för hur hon skulle arbeta med sin egna dagliga arbetsuppgifter.

– Så nu har jag gjort ett schema för när jag ska ha ringtid och jobba med offerter. Jag har också börjat med att rensa och sortera i mejlen – och hittat några av de tidsbesparande funktioner i Outlook som vi fick tips om att använda, berättar Lisa Morin.

Hon är helt övertygad om att hon kommer att fortsätta ha hjälp av programmet.

– Jag vill många gånger se en totalförändring från start. Men jag måste förstå att det handlar om att göra små förändringar och låta dem bli en naturlig rutin. Sedan kanske jag inte lyckas fullt ut, utan behöver gå en andra utbildningsdag för att bli påmind. Det viktigaste för att lyckas med detta är att jag inte sätter för höga krav på mig själv.

Låter det här som något för dig? Anmäl dig till Personligt effektivitetsprogram nu eller mejla och berätta att du är intresserad.

Nicklas Stenbergs 3 knep för att strukturera din arbetsdag
  • Planera mera. Öka lusten till att använda Outlook eller andra program som planeringsverktyg genom att planera din dag, din vecka och även lägga din långsiktiga planering där.
  • Var proaktiv, inte reaktiv. Öka insikten kring hur du jobbar med din mejlkorg under dagen – och arbeta mindre händelsestyrt. Det är fullt möjligt att gå från 8914 till 0 mejl nästan varje dag och det skapar en skön känsla av att du har koll på läget.
  • Samla och sortera. Samla dina arbetsuppgifter – digitalt, analogt, visuellt, auditivt – på ett ställe och få överblick. Sortera sedan ut vad som är mest lönsamt för dig att göra och inte göra. Agera på det som är viktigast just nu för dig för att nå dina mål.

Låt sommaren bli en tid för återhämtning

Nu är sommaren här, och vi får möjlighet att varva ner och fylla på. Men en av svårigheterna som många har i dag är att kunna vara närvarande i stunden – att bara vara, här och nu.

Låt oss blicka tillbaka till medeltiden. Idealet för det goda livet var då att dela in dygnet i tre lika stora delar. Vita activa – aktiviteter och arbete, vita contemplativa – kontemplation, meditation, begrundade, återhämtning och sömn – sova.

I början av 1400-talet fanns det ca 30 000 böcker i Europa som alla var handskrivna, handlade om religion och nästan bara kunde läsas av präster, munkar och nunnor. I mitten av 1400-talet började Gutenberg trycka böcker och i slutet av århundradet fanns det 9 miljoner böcker i Europa som handlade om allt möjligt. Med dagens teknik är all information tillgänglig för alla samtidigt, överallt och i realtid.

Det ger oändliga möjligheter men även risker. Vad innebär det för oss att ständigt vara tillgänglig, att ständigt försöka hålla koll på läget? I dag är många aktiva från den stund de öppnar ögonen till dess att de stupar i säng på kvällen. Men för att vara kreativa behöver vi då och då stunder av stillhet och reflektion. Vi behöver alla återkommande andningspauser, i stället för att sträva efter att komma framåt så snabbt och smärtfritt som möjligt.

Återhämtning handlar om att skapa sig utrymme för reflektion, för att kunna vara närvarande. Naturen ger möjlighet till närvaro. I trädgården, parken, skogen, vid sjön eller havet händer det saker hela tiden. Att bara iaktta, lyssna och känna dofterna är läkande i sig.

Naturen ger möjlighet att träna upp vår förmåga att lyssna. En promenad i skogen eller vid havet innebär för många att gå i tystnad – trots att det är mängder av ljud där, helt andra ljud än de som finns i vår vardag. I stället för reklamradioskval eller trafikbuller bjuder naturen på vindsus och vattenporl. I den tystnaden kan man lära sig att lyssna på sig själv – för tankeverksamhet kräver avskildhet och ro.

Tiden är allt vi har så använd den väl, och ta vara på sommaren.

Vi på [i.o.h] önskar alla en skön och återhämtande semester.