Aktuellt

”Jag har lärt mig vara mer noggrann i min kommunikation”

”Jag har lärt mig vara mer noggrann i min kommunikation”

Marcus Nilsson kommunikationHan gick kursen ”Att leda utan att vara chef” för att få lite nya verktyg i jobbet. Men Marcus Nilsson lärde sig ett nytt sätt att betrakta sitt arbete.

– Allt är inte svart eller vitt – det är bra att se saker ur andra personers synvinkel, säger han.

Marcus Nilsson är team leader på Gestamp Hardtech, ett företag i Luleå som tillverkar krockbalkar av stål. Rollen som team leader innebär att leda och fördela arbete, lösa problem, styra det dagliga produktionen och lära upp nya operatörer – utan att ha personalansvar. Han gick tredagarskursen ”Att leda utan att vara chef” i [i.o.h] organisationsutvecklings regi.

– Jag tyckte den var bra. För att vara en tredagarskurs hann man få ett annat synsätt och en bra överblick. Man fick dessutom sitta ner och diskutera med personer med andra arbetssituationer. Jag har lärt mig att vara mer noggrann i min kommunikation så att jag får ut de ord jag faktiskt menar, och inte bara antar att alla har förstått, säger Marcus Nilsson.

”Att leda utan att vara chef” fokuserar på den egna personen. Det viktigaste verktyget en ledare har är sig själv, och sin förmåga att leda. Ett medvetet ledarskap innebär att ha kunskap om sig själv, att reflektera över sitt beteende och att förstå hur det påverkar andra. Under kursens gång lär du dig vilken betydelse kommunikation har för ditt ledarskap.

– Den lärdom jag tar med mig efter kursen är det här med att ta ett steg tillbaka och observera situationen. Förut var jag mycket mer direkt: ”Nu kör vi”. Nu har jag blivit lite mer eftertänksam innan jag fattar beslut. Jag tar nog inte samma beslut i dag som jag hade gjort förut, säger Marcus Nilsson.

Låter kursen som något för dig? Vill du också bli bättre på kommunikation och ledarskap? Läs mer – och anmäl dig innan platserna tar slut!

Traditionella företag mer sårbara nu än någonsin

Bottnar er verksamhet i en hyfsat traditionell affärsmodell och organisationsstruktur? Om så är fallet är ni nu mer sårbara än någonsin, säger [i.o.h]s vd Roger Hademalm.

– Traditionella företag utmanas hela tiden – och alltmer frekvent – av uppstickare med nya affärsmodeller, i synnerhet i den digitala världen. Tänk Klarna mot bankerna, tänk Google mot medievärlden. Vi ser att om man inte identifierar sig med uppstickarna, då är man sannolikt också ganska utsatt. Börjar man peta i det här inser man ganska snart att det inte är gjort i en handvändning att ställa om organisationen till det här ”nya” klimatet. Och innan ett förändringsarbete kan påbörjas måste alltid alla eventuella fel och brister upp på bordet, säger Roger Hademalm i en artikel i Affärsliv.

– Det vi på [i.o.h] identifierat som de främsta utmaningarna för organisationer i riskzonen är deras förmåga till att gruppera sig i tvärfunktionella team, där förståelsen för varandras kompetenser och dess innebörder är hög. På så sätt minskar riskerna för misstag som tar lång tid att rätta till samtidigt som effektiviteten ofta höjs, säger Roger Hademalm.

Läs hela artikeln här.

 

Tre enkla knep för att jobba effektivare

Lisa Morin, Hermelinen
När Lisa Morin fick höra talas om ioh-kursen Personlig effektivitetsprogram kände hon direkt att den passade henne, som ville jobba effektivare.

– Den person jag är och den roll jag har på min arbetsplats innebär att jag är inblandad i många saker. Jag var tvungen att få en bättre struktur på mina arbetsdagar, säger hon.

Lisa Morin är drifts- och försäljningschef på Hermelinen företagsservice i Luleå. Som försäljningschef jobbar hon med att sälja in företagets verksamhet till nya kunder och bibehålla en bra service till de befintliga. Rollen som driftschef innebär att hon har personalansvar för en liten grupp. Dessutom samordnar hon och är med och planerar utbildningar och föreläsningar, och sitter i ledningsgruppen.

– Det är många trådar, och jag känner lätt att jag far och svänger väldigt brett under en dag, det blir ganska händelsepåverkat. Mejlen flödar in och då tar jag tag i det, sedan kommer det in någon genom dörren – det är svårt att hitta den där arbetsron att bara bestämma sig för hur jag ska lägga upp saker och ting, säger Lisa Morin, och tillägger:

– Jag tycker jag hanterar det på ett bra sätt utåt, men det kanske inte är ett optimalt sätt för mig att arbeta när det gäller mig själv.

Huvudsyftet med Personligt effektivitetsprogram är att få konkreta verktyg som gör det enkelt att ta kontroll över den egna arbetstiden och skapa en bättre arbetsmiljö för sig själv. Att jobba effektivare, helt enkelt. Något som Lisa Morin känner att hon har uppnått efter att ha gått endagskursen.

– Redan nu ser jag att jag har börjat hitta andra arbetssätt att sortera och strukturera, berättar hon.

Lisa Morin förklarar att kursledaren Nicklas Stenbergs upplägg och struktur för kursdagen blev målbilden för hur hon skulle arbeta med sin egna dagliga arbetsuppgifter.

– Så nu har jag gjort ett schema för när jag ska ha ringtid och jobba med offerter. Jag har också börjat med att rensa och sortera i mejlen – och hittat några av de tidsbesparande funktioner i Outlook som vi fick tips om att använda, berättar Lisa Morin.

Hon är helt övertygad om att hon kommer att fortsätta ha hjälp av programmet.

– Jag vill många gånger se en totalförändring från start. Men jag måste förstå att det handlar om att göra små förändringar och låta dem bli en naturlig rutin. Sedan kanske jag inte lyckas fullt ut, utan behöver gå en andra utbildningsdag för att bli påmind. Det viktigaste för att lyckas med detta är att jag inte sätter för höga krav på mig själv.

Låter det här som något för dig? Anmäl dig till Personligt effektivitetsprogram nu eller mejla och berätta att du är intresserad.

Nicklas Stenbergs 3 knep för att strukturera din arbetsdag
  • Planera mera. Öka lusten till att använda Outlook eller andra program som planeringsverktyg genom att planera din dag, din vecka och även lägga din långsiktiga planering där.
  • Var proaktiv, inte reaktiv. Öka insikten kring hur du jobbar med din mejlkorg under dagen – och arbeta mindre händelsestyrt. Det är fullt möjligt att gå från 8914 till 0 mejl nästan varje dag och det skapar en skön känsla av att du har koll på läget.
  • Samla och sortera. Samla dina arbetsuppgifter – digitalt, analogt, visuellt, auditivt – på ett ställe och få överblick. Sortera sedan ut vad som är mest lönsamt för dig att göra och inte göra. Agera på det som är viktigast just nu för dig för att nå dina mål.