Allmänna villkor & avbokningsregler

Bekräftelse på anmälan till en kurs skickar vi så snart vi fått in din anmälan. Är utbildningen fulltecknad kontaktar vi dig för diskussion av andra alternativ.

Kallelse och förberedelsematerial skickar vi cirka två veckor före utbildningens start. Där framgår även fastställda tider då utbildningen genomförs.

Anmälan till kursen är bindande. Om du får förhinder att delta i kursen vill vi att du i första hand överlåter platsen till en kollega.

Avbokning görs skriftligen och snarast till kontakt@ioh.se. Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart, debiteras hela kursavgiften.

Faktura skickas cirka 1 – 2 veckor innan kursstart. Betalningsvillkor 20 dagar från fakturadatum. Alla priser är exklusive moms.