Att skapa och leda effektiva grupper

När fler tänker till brukar det för det mesta bli bättre.

Få ut mer av din grupp eller ditt team.

Eftersom arbetslivet och vårt liv i övrigt inbegriper kontakt med andra behövs det träning i och förståelse för de processer och krafter som finns i grupper. Det gäller alla arbetsgrupper som ska samarbeta för att utföra ett uppdrag eller arbeta mot ett mål, såväl i stora som små organisationer. Att förstå och kunna läsa av olika fenomen och hitta handlingsalternativ blir viktigt för att leda grupper.

 

Kursinnehåll:

 • Varför behöver vi grupper?
 • Från grupper till team
 • Att skapa effektiva team
 • Gruppers prestation och utveckling
 • Utveckling, effektivitet och förändring i grupper
 • GDQ metod att kartlägga gruppens status
 • Att vara en effektiv gruppmedlem
 • Grundläggande funktioner i grupper
 • Roller och rollstrukturer
 • Ineffektiva och effektiva metoder att utveckla grupper
 • Tio nycklar till produktivitet
 • Ledarskap som främjar gruppers utveckling
 • Att leda effektiva möten
 • Utmaningar och bemästrande i grupper

Vill du ha mer information fyll i formuläret till höger eller mejla kontakt@ioh.se.

 • Finns det annat vi behöver veta om dig? Skriv det gärna här.