Att skapa och leda effektiva grupper

När fler tänker till brukar det för det mesta bli bättre.

Få ut mer av din grupp eller ditt team.

Eftersom arbetslivet och vårt liv i övrigt inbegriper kontakt med andra behövs det träning i och förståelse för de processer och krafter som finns i grupper. Det gäller alla arbetsgrupper som ska samarbeta för att utföra ett uppdrag eller arbeta mot ett mål, såväl i stora som små organisationer. Att förstå och kunna läsa av olika fenomen och hitta handlingsalternativ blir viktigt för att leda grupper.

 

Kursinnehåll:

 • Varför behöver vi grupper?
 • Från grupper till team
 • Att skapa effektiva team
 • Gruppers prestation och utveckling
 • Utveckling, effektivitet och förändring i grupper
 • GDQ metod att kartlägga gruppens status
 • Att vara en effektiv gruppmedlem
 • Grundläggande funktioner i grupper
 • Roller och rollstrukturer
 • Ineffektiva och effektiva metoder att utveckla grupper
 • Tio nycklar till produktivitet
 • Ledarskap som främjar gruppers utveckling
 • Att leda effektiva möten
 • Utmaningar och bemästrande i grupper

Luleå, 24 – 25 januari 2019
Kursansvarig: Rune Tapper 070-3713453
Pris: 2 dag, 7900 SEK + moms per person.
Priset inkluderar dokumentation, kaffe och lunch.

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret  till höger.
Vill du ha mer information om kursen mejla kontakt@ioh.se.

  Klicka i vilket kurstillfälle du anmäler dig till. Vi kontaktar dig med exakta tider och lokal för kursen.
  Berätta var du först hörde talas om [i.o.h] organisationsutvecklings öppna kurser.
 • Har du allergier, särskilda kostbehov eller finns det annat vi behöver veta om dig? Skriv det gärna här.
 • Allmänna villkor & avbokningsregler