Att leda grupper

När fler tänker till brukar det för det mesta bli bättre. Få ut mer av din grupp eller ditt team.

Eftersom arbetslivet och vårt liv i övrigt inbegriper kontakt med andra behövs det träning i och förståelse för de processer och krafter som finns i grupper. Det gäller alla arbetsgrupper som ska samarbeta för att utföra ett uppdrag eller arbeta mot ett mål, såväl i stora som små organisationer. Att förstå och kunna läsa av olika fenomen och hitta handlingsalternativ blir viktigt för att leda grupper.

 

Kursinnehåll:

 • Varför behöver vi grupper?
 • Gruppers prestation och utveckling
 • Utveckling, effektivitet och förändring i grupper
 • Att vara en del av en grupp
 • Från grupper till team
 • Individuella behov och drivkrafter i grupper
 • Roller och rollstrukturer
 • Att skapa effektiva team
 • Ledarskap som främjar gruppers utveckling
 • Utmaningar och bemästrande i grupper

Luleå
Kursansvarig: Per Selberg 070-6600944
Pris: 2 dagar, 7900 SEK + moms per person.

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret  till höger.
Vill du ha mer information om kursen mejla kontakt@ioh.se.

  Klicka i vilket kurstillfälle du anmäler dig till. Vi kontaktar dig med exakta tider och lokal för kursen.
  Berätta var du först hörde talas om [i.o.h] organisationsutvecklings öppna kurser.
 • Har du allergier, särskilda kostbehov eller finns det annat vi behöver veta om dig? Skriv det gärna här.
 • Allmänna villkor & avbokningsregler