Att leda utan att vara chef

Hur påverkar du andra när du inte har den formella makten?

Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation. Inget av det är bättre än det andra utan båda är viktiga komponenter i en organisation. Men när du inte har den formella makten, hur använder du ditt ledarskap för att påverka andra? Och hur kan du utveckla det?

Det viktigaste verktyget en ledare har är sig själv och sin förmåga att leda. Ett medvetet ledarskap innebär att ha kunskap om sig själv, att reflektera över sitt eget beteende och att förstå hur det påverkar andra. Både det du gör och det du inte gör i ditt ledarskap påverkar resultatet.

 

Tidigare deltagare:
Deltagare från tidigare kurser har varit arbetsledare, projektledare, specialister och liknande från bland annat följande organisationer:
Akademi Norr, Boliden, FDT, Försäkringskassan, Gestamp Hardtech, Hermelinen, Hyresgästföreningen, Jokkmokks kommun, Kiwa (f d Inspecta), LKAB, Maskintjänst i Gällivare, Pireva, Region Norrbotten, SSAB Europe, Swerea Mefos, Visit Luleå, ÅF

Kursinnehåll:

 • Ledarskapets grunder
 • Verktyg för att påverka en annan.
 • Att hantera motstånd.
 • Kommunikation
 • Att leda möten
 • Roller i grupper
 • Presentationsteknik
 • Motivation
 • Mina styrkor och utvecklingsområden

Målgrupp
Att leda utan att vara chef riktar sig till dig som leder andra utan att ha ett formellt chefsuppdrag. Du är exempelvis specialist/handläggare, samordnare, arbetslagsledare, gruppledare, projektledare etc.

Metodik
Vi arbetar med två kursledare för att kunna se såväl grupp som individ under kursen. Innehållet vid seminarietillfällena varvas mellan teori, reflektion, träning och övningar. Deltagarnas egna utmaningar är i fokus.

Förväntat resultat
Deltagaren ska efter avslutad tredagarskurs:

 • Ökat sin förståelse för hur man själv påverkas av andra och hur det egna beteendet påverkar och påverkas.
 • Fått fördjupad insikt om sina kärnkvaliteter och utvecklingsområden.
 • Fått ökad förståelse för kommunikationens betydelse för ledarskapet.
 • Tränat på att arbeta utifrån ett konsultativt förhållningssätt.
 • Förbättrad förmågan att leda möten och att hantera olika typer av mötessituationer.
 • Fått ökad kunskap om motivation.
 • Ökat sin kunskap i målgruppsanpassad presentationsteknik.

Pris och plats

Kursorter:

Luleå 25-26 februari + 19 mars 2019

Kursansvarig: Per Selberg 070 – 660 0944
Pris: 3 dagar, 10 900 kr exkl moms per person.
I priset ingår dokumentation, kaffe och lunch.
Välkommen att anmäla dig till kursen genom att fylla i formuläret till höger.

Vill du har mer information om kursen ring till kursansvarig eller mejla kontakt@ioh.se.

  Klicka i vilket kurstillfälle du anmäler dig till. Vi kontaktar dig med exakta tider och lokal för kursen.
  Berätta var du först hörde talas om [i.o.h] organisationsutvecklings öppna kurser.
 • Har du allergier, särskilda kostbehov eller finns det annat vi behöver veta om dig? Skriv det gärna här.