_JHP1571-RedigeraVarför vände du dig till oss?
”Jag fick ett stort nytt uppdrag – att smälta samman fyra olika mindre företag till en affärsenhet, och skulle dessutom bygga upp nya gemensamma stödfunktioner; sälj, IT, ekonomi och administration. Jag ska leverera en tydlig vinst, men jag ska också utveckla bolaget, skapa nya produkter och hitta nya verksamheter, och jag behöver hjälp av mina chefer i detta. Eftersom jag har en lång relation med [i.o.h.] och har använt företaget i nära tio års tid, tog jag in en konsult.”

Vad ville du åstadkomma?
”Två saker. Dels utveckla mina chefer. Det är en väldigt heterogen grupp på nio-tio personer där vissa är helt nya som chef, andra är erfarna men med nya uppdrag, vissa har gått chefsutbildningar och andra inte. Men jag ville också ha hjälp att tillsammans med [i.o.h.] förstå hur jag skulle bygga den nya organisationen.”

Hur gick det till?
”Först såg vi till att konkretisera vilken min rapporterande chefs uppgift är utifrån målen för verksamheten. Därefter skulle vi noga se till att jag och chefen är överens om det och dessutom tillsammans definiera tio mål, konkreta åtgärder som ska ske det närmaste året, som ska leda till att det övergripande målet uppfylls. Konsulten följer upp detta dels genom enskilda samtal med chefen och dels genom att skugga chefen under sin arbetsdag, för att få en tydlig bild av hur vederbörande fungerar och hur den interagerar med andra.”

Hur tycker du att det fungerar?
”Väldigt bra. Mina chefer får en personlig coach som hjälper dem att prioritera, hantera jobbiga personalfall och ser till att de levererar och kan bocka av saker på listan som vi kommit överens om. Coachen vågar ställa jobbiga frågor och när hela programmet är klart är det både konsulten och chefen som ska rapportera vad de har gjort. Självklart ska mina chefer coachas även av mig, men de måste förhålla sig till mig på ett annat sätt och kanske inte alltid kan vara ärliga med sina problem såsom de kan med en extern konsult.”

Ni är nu halvvägs in i programmet. Ser du några effekter?
”Konsulten upptäckte några konstigheter i min organisation, saker som flera upplevde som en frustration, och har varit väldigt bra på att fånga upp det och sortera bort det som är oviktigt, samt kunnat definiera en otydlighet i mitt sätt att styra. Det har lett till en tydlig och stor omorganisation och jag har tvingats bli ännu tydligare i mitt ledarskap om hur vi fattar beslut i organisationen. Några av cheferna har också genomgått en väldigt snabb utveckling som chefer och blivit mycket tydligare i sina roller i den nya organisationen.

Programmet beräknas vara avslutat i november. Är ni färdiga sen?
”Vi ska klara oss själva när vi känner att vi har processer och en organisation på plats som verkligen fungerar. Men ständig utveckling behövs, och för mig att som högsta chef ha ett bollplank i de här frågorna om ledning, organisation, beslutsfattande och struktur är väldigt, väldigt bra.”

Varför just [i.o.h]?
”De kommer inte dit och vill att vi ska följa någon mall, utan de har verkligen ett dynamiskt synsätt. Vi ifrågasätter, utvärderar och funderar hela tiden på hur vi gör det här på bästa sätt – tillsammans. Och det är jag som bestämmer, det är vi också helt på det klara om.”