Nu närmar sig julen med stormsteg och ytterligare ett verksamhetsår börjar se sitt slut. Det är dags att försöka summera året som gått – något som är spännande på många plan.

Inom [i.o.h] organisationsutveckling har vi fått nöjet att arbeta med flera nya kunder, som medfört nya perspektiv, och en inblick i områden som vi tidigare inte känt till. I sin återkoppling har dessa kunder lyft fram saker som att de får verktyg i vardagen och får en bra grund för fortsatt utveckling. Det är vi tacksamma för.

Vi har flera gånger i tidigare julbrev lyft fram digitaliseringen som genomsyrar våra liv på olika sätt – det kan vara allt från små vardagshändelser till stora system och processer som medger möjligheter till stor utvecklingspotential på många plan. Men trots denna utveckling är vi fortfarande människor – med behov av mellanmänskliga möten, bekräftelse och uppmuntran – och drabbade av tvivel och rädslor i en härlig mix.

Vi på [i.o.h] tror starkt på att ha en levande dialog i vardagen, där det finns en bra balans mellan krav och förväntningar – ömsesidigt. Vi kan ibland uppleva att graden av professionalitet på arbetsplatser är låg. Det finns en sammanblandning av det personliga kravet och det som krävs för att klara jobbet. Givetvis är det önskvärt – och en bra utgångspunkt – att ens ”bästa jag” kan få utrymme på arbetet, men det man behöver förhålla sig till är att ta hansyn till andra, samt genuint se glädjen i att ha arbetskamrater som inte är som en själv, genom att till exempel kunna säga: ”Vad härligt att jobba med dig som tänker eller gör annorlunda än jag”.

En annan indikator på hur en arbetsplats är är Med/Om-indexet, det vill säga i vilken utsträckning pratar vi Med respektiva Om varandra? Att prata med varandra i stället för om varandra är centralt för en frisk och hälsosam arbetsplats.

I spåret av #metoo, som förhoppningsvis slagit undan många manliga bastioner och strukturer, kanske vi snabbare kan lyfta kränkningar med mera på ett direkt sätt, och då framför allt till den eller de som utövar kränkningen. Förhoppningen är att från nu och framåt ökar modet och insikten inom alla organisationer, vilket medför att utrymmet och klimatet för kränkningar minimeras.

Det vi är rädda för är att saker i stället hanteras via ett massivt skrivande av policies och dokument, vilket då ska räknas som att problemet är ”åtgärdat”. Det är inte bristen på skriftliga dokument som medfört problem! Det viktigaste är att handla först, så kan policydokumenten skrivas i efterhand.

Tack all ni kunder som ger oss både glädje och kunskap. Vi skickar inga julklappar i år, utan vår julklapp går till Barncancerfonden.

Gänget på [i.o.h] önskar er en God jul och ett Gott nytt år!

Musiktips

Boktips

Tänka snabbt och långsamt Daniel Kahneman