roger-hademalm-liten

Roger Hademalm, vd

2014 har varit ett speciellt år för [i.o.h] organisationsutveckling – i år firade vi vårt 20-års jubileum.

För att uppmärksamma detta anordnade vi ett seminarium i samarbete med Norrbottens Media i Luleå ­– som blev en succé. Vi var ungefär 300 nöjda medskapande deltagare som fördjupade oss i klokskap, ledarskap och medarbetarskap. När vi startade i Luleå 1994 var det svårt att se var vi skulle vara tjugo år senare. Samtidigt som det har skett stora förändringar i omvärlden har vår kärnverksamhet förblivit densamma, men även vi har utvecklats och vuxit i och med en tillströmning av nya krafter.

Vi fortsätter att ha långa kundsamarbeten där vi varje år gör uppdrag som skapar en trygghet och kontinuitet. Några av våra relationer har varat i 20 år. Under 2014 har vi också börjat skapa spännande relationer i några för oss nya branscher. Vi har också för första gången i vår historia hyrt ut en av oss i nio månader som VD till ett företag.

Vårt unika sätt att arbeta får vi mycket positiv återkoppling på. Vare sig vi är på plats hos kunden eller i en konferenslokal är det samarbetspartnerns verklighet vi fördjupar oss i. Och alltid med målet att bidra till ett positivt resultat i själva verksamheten. Ett kvitto på att det fungerar är att den positiva tillströmningen av förfrågningar om hjälp och stöd.

En positiv injektion för organisationen är att Oskar Aili har valt att komma till Linköpingskontoret från Luleå. Han skapar nya vägar mellan våra kontor och har med sig värdefulla erfarenheter norrifrån.

Gemensamt står vi inför både idéer och utmaningar inför 2015. Vi befinner oss mitt inne i en digital revolution som omvälvar många verksamheter och ställer höga krav på flexibilitet. Slimmade organisationer innebär fler samarbeten och förändrade arbetsvillkor. Den politiska kartan kan också komma att ritas om, och det påverkar er som finns i politiskt styrda organisationer. Inom [i.o.h] står vi inför en generationsväxling som kommer att vara påtaglig under de närmaste fem åren. Under 2015 kommer Birgitta Lindahl och Lena Rydin Hansson minska omfattningen av sina uppdrag.

Utifrån det som händer både i världen utanför och inom vårt företag måste vi formulera och sjösätta en ny strategi för [i.o.h] 2015. Vi ska klara generationsväxlingen, tillströmningen av förfrågningar och möta de utmaningar som framtiden har i sitt sköte.

Roger Hademalm
VD