De hade tröttnat på att hålla kurser för chefer som kom, inspirerades och inte förändrade ett jota när de gick tillbaks på jobbet. För tjugo år sedan startade Roger Hademalm och Staffan Irving företaget som ville omvandla ledarskaps- och organisationsutvecklingen i Sverige.

svartvit1

Både Roger Hademalm och Staffan Irving arbetade i ett mindre bolag inom Eductus, som ledarskapskonsulter. Men de ville göra något eget. 
– Det hände inget i själva företagen! Det var bra utbildningar men det blev ingen förändring när folk åkte hem – de hade inte ens definierat vad som var problemet, och det var inget roligt för oss, säger Staffan Irving. 
När de lämnade Eductus fick Roger och Staffan med sig en del kunder. 
– Vi höll kvar i en del ledarskapsprogram för att kunna få betalt, men vi visste hela tiden vad målet var, säger Roger Hademalm, som nu är vd för bolaget.

Ambitionen var att komma närmare företagen, för att kunna lösa deras problem på plats, och Staffan Irving skapade träningssituationer för kursdeltagare som skulle vara så nära verkligheten som möjligt. Den ambitionen – att vara så nära verksamheten som det bara går – är fortfarande det som driver företaget i dag, tjugo år senare. 
– Chefer som åker i väg på en tredagarskurs på Kuba kommer visserligen att komma till insikter och det kanske är en bra startskott – men en varaktig förändring tar tid. Ingen mognar på tre dagar, säger Staffan.

– Det unika med [i.o.h] organisationsutveckling är att vi inte levererar ett färdigt recept på hur man ska göra. Vi använder oss i stället av våra och kundernas erfarenheter och har hållit fast vid det fastän vissa kunder har velat annorlunda. Dessutom är vi inte rädda för att förändra saker under resans gång – vi hittar nya sätt att påverka både organisationer och människor, berättar Roger. 
– Vi kopplar hela tiden till verksamhetsnytta. Man ska kunna arbeta effektivare och smartare genom att anlita oss, tillägger han.

Under de 20 åren som bolaget har varit verksamt har nya, yngre konsulter tillkommit – och några har lämnat. Staffan Irving är numera pensionerad, men har fortfarande en nära relation med företaget. 
– Vi har alltid haft en röd linje genom vår verksamhet, satsat på kontinuitet, men samtidigt måste vårt sätt att jobba förändras. 
De yngre kan göra det vi gjorde tio gånger bättre – och jag har lärt mig mycket nytt av att se de yngre tillämpa det vi har gjort utifrån deras erfarenheter, säger han.

Roger Hademalm ser an på de kommande åren med stor tillförsikt, och tror att de konsulterna som tillkommit de senaste åren kommer att driva vidare [i.o.h.] organisationsutveckling i samma anda. 
– Vi är inte historielösa men det är framtiden som är det intressanta, konstaterar han.