Omvärldsanalys och framtidsspaning var några av ämnena som togs upp under Luleå kommuns stora ledardag, en årlig återkommande temadag för kommunens cirka 300 chefer och ledare.

Utan spaning ingen aning” brukar vi skämtsamt säga men det ligger ganska mycket i det uttrycket.Trender och strömningar förekommer kontinuerligt i samhället vilket i sin tur påverkar hur vi bygger våra organisationer, vilka verktyg vi använder, behoven hos medarbetare och mycket mer.

Under Luleå kommuns stora ledardag fick [i.o.h] fick det hederssamma uppdraget att hålla en föreläsning med temat Framtidens organisation. Utifrån vad vi ser är digitalisering, generation Z, förändrade arbetsvillkor, kompetens- och resursluckor samt mångfald de främsta trenderna företag och organisationer har att brottas med framöver. Hur dessa sedan kan påverka arbetsorganisationer, vad som krävs av ledarskapet och hur ledare och chefer redan nu kan rusta sig för framtiden är lika viktiga som intressanta frågor att fundera över.