Rikard Mattsson[i.o.h) organisationsutveckling har under hösten hållit frukostföreläsningar på kostnadsfria möten riktade till medlemmarna i Företagarna Boden.
– Vi vill göra nytta för våra medlemmar och sökte en partner som kunde tillfredsställa flera, bredare områden, säger Rikard Mattsson, verksamhetsledare.

Företagarna Boden är en sammanslutning av 250 företag som på olika sätt är verksamma inom kommunens gränser. Under avslappnade frukostmöten har medlemmarna kunnat att lyssna på föreläsningar kring ämnen som personlig effektivitet, det personliga ledarskapet och arbetsgruppers liv och utveckling. Dessutom har det funnits möjlighet att nätverka och anmäla sig till en heldagskurs i samma ämne.

– Man ska få något med sig från varje föreläsning, men de har också fungerat som en aptitretare om hur den som är intresserad kan jobba vidare med, berättar Rikard Mattsson på Företagarna Boden.

[i.o.h] organisationsutvecklings kunder är övervägande större bolag och offentlig sektor och medlemmarna i Företagarna Boden är små och medelstora företag. Men det betyder inte att de inte har liknande utmaningar.

­– Det egna ledarskapet är ganska svårt – du är ensam i ditt jobb vare sig du är chef eller ensamföretagare, och ska kanske hålla på med allt från bokföring till försäljning till att vara marknadsavdelning. Där kan du jobba med din personliga effektivitet, säger Rikard Mattsson, och tillägger:

Många företagare blev det för att de var duktiga eller passionerade på något område – men det betyder inte att de kan ledarskap, presentationsteknik eller att leda gruppen, bara att de måste göra det för att de är företagare.

Per Selberg, konsult och delägare på [i.o.h] organisationsutveckling, instämmer och menar att eftersom frukostföreläsningarna handlat om ledarskap och arbetsgrupper är grundprinciperna desamma, även om kontexten kan se annorlunda ut.

Det som skiljer mindre verksamheter från större är ofta att de är relativt ovana vid att göra utvecklingsinsatser som handlar om att utveckla sig själva eller sina medarbetare, de är oftare inriktade på att utveckla produkter eller verksamheten, säger Per Selberg.

Rikard Mattsson är nöjd med samarbetet med [i.o.h] organisationsutveckling.

– Alla områden de har pratat om är sådant som en egenföretagare kan ha nytta av. Organisation, ledarskapsfrågor, leda gruppen med sina anställda och att effektivisera sin vardag.