Hantera och lösa konflikter

Konflikter tar energi – så här hanterar du dem.

Vi berörs av konflikter på olika områden i livet, inte minst på våra arbetsplatser. Konflikter som hanteras på ett dåligt sätt kan leda till frustration, försämrad kvalitet och effektivitet, negativt klimat och i värsta fall hälsoproblem. Konstruktiv hantering av konflikter kan leda till att verksamheten och organisationen utvecklas, att rollfördelningen blir tydligare och att den ömsesidiga förståelsen och tilliten ökar. Denna endagskurs ger dig verktyg att förstå, hantera och förebygga konflikter.

 

Kursinnehåll:

 • Konfliktkunskap
 • Konflikthanteringens utmaningar
 • Att föra konstruktiva samtal i konflikter
 • När arbetsgruppen fungerar illa
 • Konflikters eskalation
 • Medvetenhet och omedvetenhet
 • Hantering av konflikter
 • Att förebygga konflikter

Luleå
Kursansvarig: Rune Tapper 070-3713453
Pris: 4900 SEK exkl moms per person.

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret till höger.
Vill du ha mer information om kursen ring till kursansvarig eller mejla kontakt@ioh.se.

  Klicka i vilket kurstillfälle du anmäler dig till. Vi kontaktar dig med exakta tider och lokal för kursen.
  Berätta var du först hörde talas om [i.o.h] organisationsutvecklings öppna kurser.
 • Har du allergier, särskilda kostbehov eller finns det annat vi behöver veta om dig? Skriv det gärna här.
 • Allmänna villkor & avbokningsregler