Hantera och lösa konflikter

Konflikter tar energi – så här hanterar du dem.

Vi berörs av konflikter på olika områden i livet, inte minst på våra arbetsplatser. Konflikter som hanteras på ett dåligt sätt kan leda till frustration, försämrad kvalitet och effektivitet, negativt klimat och i värsta fall hälsoproblem. Konstruktiv hantering av konflikter kan leda till att verksamheten och organisationen utvecklas, att rollfördelningen blir tydligare och att den ömsesidiga förståelsen och tilliten ökar. Denna endagskurs ger dig verktyg att förstå, hantera och förebygga konflikter.

 

Stöd och/eller utveckling:

Är du chef eller ledare och behöver stöd att hantera och lösa en konflikt eller vill du öka kunskap och förståelse för konflikter för dig själv och/eller dina medarbetare.

Innehåll kurs i konflikter och konflikthantering:

 • Konfliktkunskap
 • Konflikthanteringens utmaningar
 • Att föra konstruktiva samtal i konflikter
 • När arbetsgruppen fungerar illa
 • Konflikters eskalation
 • Medvetenhet och omedvetenhet
 • Hantering av konflikter
 • Att förebygga konflikter

Kontaktperson
Vill du ha mer information kontakta Rune Tapper 070-3713453 eller mejla kontakt@ioh.se.

  Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig så snart vi har möjlighet.
  Berätta var du först hörde talas om [i.o.h] organisationsutvecklings öppna kurser och stöd.
 • Finns det annat vi behöver veta om dig? Skriv det gärna här.