viktoria-mettavainio-litenSom 25-åring mötte hon Håkan Eriksson för första gången och fick ett så positivt intryck av företaget att Viktoria Mettävainio visste att hon ville arbeta på [i.o.h.] organisationsutveckling. I dag, nästan 20 år senare, är hon fortfarande en av de yngsta konsulterna – men med nästan tio års erfarenhet i ryggen.

Det är stor skillnad på [i.o.h.]-konsulternas bakgrund. De är lärare, socionomer, terapeuter, bergsingenjörer och officerer, bland annat. Viktoria Mettävainio är utbildad civilekonom med inriktning på produkt- och kvalitetsstyrning och har även arbetat som projektledare.
– Jag var uppfylld av strukturer och trodde att bara vi var överens om flöden och rutiner på jobbet så skulle det fungera. Om bara allt var nedtecknat skulle alla veta vad som förväntades av dem. Men jag har lärt mig att allt bygger på att vi är människor som pratar med varandra, säger hon.

Som representant för den yngre generationen på [i.o.h] organisationsutveckling är hon en av dem som tydligast känner att framtiden ligger för företagets fötter.
– Vi kommer alltid att vara ett värderingsstyrt företag vars ryggrad är personerna som jobbar här, säger hon.
– Under de närmaste tio åren kommer vi att byta ut de äldre konsulterna med nya, unga som sätter sin prägel på vår verksamhet. Men jag hoppas att de som lämnar kommer att ha samma relation till företaget som till exempel grundaren Staffan Irving har, och fungera som bollplank för oss andra. Då blir det lättare att stå fast vid våra grundvärderingar, säger Viktoria Mettävainio.

Hon tror att bolaget alltid kommer att behövas, även om konjunkturen och trender kan svänga.
– Storföretagen kanske kommer att arbeta i större utsträckning med internkonsulter och då blir det svårare för oss – men behovet av våra erfarenheter är alltid konstant. Människor är människor med mänskliga behov – vi har alla likadana frågeställningar, problem och utvecklingsbehov, säger Viktoria Mettävainio, och fortsätter:
– Vår stora utmaning i framtiden är att locka till oss rätt personer och få in dem i rätt uppdrag. Det är viktigt att vi håller fast vid vad vi är och var vi står, och bevara vårt varumärke. Jag ville börja på [i.o.h.] för att jag upplevde företaget som jordnära, genuint och värderingsstyrt. Det ska vi förbli.