Fil 2015-04-07 16 49 44Ett nytt ansikte, med fräscha ögon, rätt kompetens och en stark entreprenöriell anda. [i.o.h] organisationsutveckling presenterar sin senaste samarbetspartner Jessica Forsén, som med en bakgrund inom både offentlig och privat sektor kompletterar företaget på helt rätt sätt.

– Det här kommer att bli en vinnarlösning för alla involverade. Jessica är specialiserad inom vårt område och kan avlasta oss med väldigt kort startsträcka – och på vårt sätt, med samma värderingar, tankar och människosyn, säger vd Roger Hademalm.

Jessica Forsén har en gedigen bakgrund – hon har arbetat med chefsstöd hos bland andra Polisen, Vattenfall, Länsarbetsnämnden och i sju år var hon personalchef på NCC, men startade det egna företaget HR-kompassen i september 2014.

– Jag har tidigare jobbat på personalenheter i stora och små organisationer. Nu jobbar jag mer specialiserat med chef- organisation- och teamutveckling, och med flera företag samtidigt, säger hon.

Med en magisterexamen i sociologi, en utbildning som hon skräddarsydde efter sina egna intressen – med inriktning på organisation, ledarskap och juridik – kan Jessica Forsén erbjuda en helhetslösning. Även om hennes drivkraft är att jobba med chefer och grupper och hjälpa dem få struktur, skapa delaktighet och nå sina verksamhetsmål, är hennes juridiska kunskaper en viktig grundpelare.

– Oavsett om ett företag har 5, 50 eller 500 anställda måste det finnas riktlinjer och ramar för vad som gäller, från anställningsavtal till jämställdhetsplaner och alkohol- och drogpolicyer, till exempel. En byggarbetsplats som är städad tjänar oftast mer pengar än en rörig – på samma sätt kan ett företag som har ordning och struktur bland sina riktlinjer, policys och avtal koncentrera sig på det väsentliga, förklarar hon.

Samarbetet med [i.o.h] organisationsutveckling kommer att vara utvecklande för båda parterna, men främst för kunderna, tror Jessica Forsén.

– Synergierna som uppstår när vi får tillfälle att bolla och reflektera tillsammans gör att både verksamheten och en själv utvecklas – och beställare och företag får så mycket mer.

Även Roger Hademalm tror att det nya samarbetet ger [i.o.h] en skjuts åt rätt håll.

– Vi förstärker oss resursmässigt och kompetensmässigt med en rutinerad person. Jessica kan det här med organisationsutveckling och personlig utveckling men även konkret HR-arbete. Vi förstärker dessutom organisationen genom att föryngra och behålla en jämn könsfördelning.

Utöver det lovande samarbetet med Jessica Forsén har [i.o.h] organisationsutveckling ett stort antal pågående uppdrag.
För att nämna några:

  • Vi arbetar med två olika ledar- och chefsutvecklingsprogram på Bonnier Business Media.
  • Som vänföretag till Stadsmissionen är vi med som konsultstöd vid ledningsgruppsarbete samt rekrytering.
  • Programmet ”Att leda som ny chef”SSAB fortsätter under våren.
  • LKAB och Boliden arbetar vi med skift- och arbetslagsutveckling.
  • Det åttonde chefsutvecklingsprogrammet för Bodens kommun fortsätter under våren.
  • Ledar- och chefsutvecklingsprogrammetNorrbottens läns landsting fortlöper.
  • För Skellefteå Hockey och SmurfitKappa fortsätter vi erbjuda konsultstöd.
  • Gestamp Hardtech pågår en chefsutbildning och på Movestic ett chef-/ledarprogram.