I Jonas Fahlmans bok ”Skellefteå AIK – resan till guldet” citeras Lars Johansson, general manager i Skellefteå AIK, om lagets samarbete med [i.o.h] organisationsutveckling: 

Vi vill utveckla oss hela tiden, det är en ny resa varje säsong, och vi har stor nytta av en ledarskapsfirma, IOH i Luleå, som vi jobbar med. Vi har möten där vi sitter och diskuterar. De får komma och titta på oss utifrån, hur vi jobbar i vardagen som ledare, vilka människor vi är, hur vi fungerar som grupp. De har också börjat jobba mer och mer i föreningen och med våra värdegrunder. De har gjort ett jättejobb för Skellefteå AIK och hjälpt till i kulisserna på ett sätt som kanske ingen vet.

Kan man rent konkret berätta mer om hur du och ni har utvecklats genom det? 

Jag får en större bild. När vi utreder får jag se hur exempelvis (Stefan) Klockare eller (Hans) Wallson fungerar som tränare och människa. Jag kanske ser vissa delar, men andra delar har vi fått fram genom att sitta i grupp och diskutera hur vi ska hantera saker. Vi har kommit varandra närmare genom det. De vet att jag kan bli arg ibland och att jag säger vad jag tycker, men vi har blivit ärligare mot varandra och mer öppna mot varandra inom ledarteamet genom det här. Man öppnar sig på ett annat sätt. Sen har jag kunnat ringa och fråga Håkan Eriksson [i.o.h] om vissa saker: ”Hur tycker du att vi ska hantera den här frågan?” Han har varit bollplank som har kunnat komma med råd i specifika fall. Under åren som vi jobbat med dem har jag kanske ringt honom fem, sex gånger, när jag verkligen har känt att det har känts värdefullt att lufta en fråga med någon professionell utifrån.

Ur Skellefteå AIK – resan till guldet, Jonas Fahlman

Idrottsförlaget, ISBN: 978-91-979-929-8-5