[i.o.h] har sedan ett år jobbat med chefs- och arbetslagsutveckling på Bolidens nya anrikningsverk i Aitik.

Uppdraget började med arbetsledarna på skiftlagen och har sedan utökats med både arbetsledningsgrupper, alla skiftlag, vice skiftesledare och omfattar nu även underhållsavdelningen.

En artikel om arbetet var infört i Aitikbladet, Boliden nr 4 2014. 
Artikeln hittar du här:

Boliden