birgittaoskarAtt arbeta verklighetsnära i uppdragsgivarens vardag är [i.o.h] organisationsutvecklings signum. På MBTI-konferensen i Stockholm 22 oktober berättar Birgitta Lindahl och Oskar Aili från [i.o.h] hur MBTI hjälper oss att få bestående effekter i detta arbete.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är det mest spridda av de instrument som används för att förstå normala personlighetsskillnader. Men hur översätter man ett sådant instrument till en ledares vardag, och hur uppnår man ett varaktigt resultat i det arbetet? Om det ska Birgitta Lindahl och Oskar Aili föreläsa på Nordens största MBTI-nätverk och inspirationsdag, Assessios MBTI-konferens.

– Det är alltid nyttigt att fundera över hur man tänker och agerar, och varför. Det ger MBTI användaren tillfälle att göra. Men dessutom framhäver det hur man förhåller sig till andra. Det leder ofta till insikter: Alla fungerar inte som jag, och olikheterna kommer till uttryck i olika situationer i arbetsvardagen. Ur ett ledarperspektiv är det här väldigt värdefullt, eftersom man ständigt måste förhålla sig till många olika grupper och individer, säger Oskar Aili i en intervju på Assessios blogg.

Konsulternas ambition är att presentationen ska vara både verklighetsnära och handlingsinriktad, precis som resten av [i.o.h]s arbete.

– Vår ambition är att publiken ska få med sig någonting konkret därifrån, säger Oskar Aili.

 

Mer läsning:
Hela intervjun med Oskar Aili
Allt om Assessios MBTI-konferens