Marcus Nilsson kommunikationHan gick kursen ”Att leda utan att vara chef” för att få lite nya verktyg i jobbet. Men Marcus Nilsson lärde sig ett nytt sätt att betrakta sitt arbete.

– Allt är inte svart eller vitt – det är bra att se saker ur andra personers synvinkel, säger han.

Marcus Nilsson är team leader på Gestamp Hardtech, ett företag i Luleå som tillverkar krockbalkar av stål. Rollen som team leader innebär att leda och fördela arbete, lösa problem, styra det dagliga produktionen och lära upp nya operatörer – utan att ha personalansvar. Han gick tredagarskursen ”Att leda utan att vara chef” i [i.o.h] organisationsutvecklings regi.

– Jag tyckte den var bra. För att vara en tredagarskurs hann man få ett annat synsätt och en bra överblick. Man fick dessutom sitta ner och diskutera med personer med andra arbetssituationer. Jag har lärt mig att vara mer noggrann i min kommunikation så att jag får ut de ord jag faktiskt menar, och inte bara antar att alla har förstått, säger Marcus Nilsson.

”Att leda utan att vara chef” fokuserar på den egna personen. Det viktigaste verktyget en ledare har är sig själv, och sin förmåga att leda. Ett medvetet ledarskap innebär att ha kunskap om sig själv, att reflektera över sitt beteende och att förstå hur det påverkar andra. Under kursens gång lär du dig vilken betydelse kommunikation har för ditt ledarskap.

– Den lärdom jag tar med mig efter kursen är det här med att ta ett steg tillbaka och observera situationen. Förut var jag mycket mer direkt: ”Nu kör vi”. Nu har jag blivit lite mer eftertänksam innan jag fattar beslut. Jag tar nog inte samma beslut i dag som jag hade gjort förut, säger Marcus Nilsson.

Låter kursen som något för dig? Vill du också bli bättre på kommunikation och ledarskap? Läs mer – och anmäl dig innan platserna tar slut!