Klok kommunikation

Telepati fungerar bara ibland – klok kommunikation fungerar alltid.

Ledarskap handlar till stor del om att påverka andra genom sitt sätt att kommunicera budskap. I det är det goda samtalet ett av ledarens viktigaste verktyg. Kursen är uppbyggd kring att förstå kommunikationens grunder i mötet med andra individer samt att ge verktyg för olika typer av samtal.

 

Kursinnehåll:

 • Försök förstå – sedan att bli förstådd
 • Samtal – ledarens viktigaste verktyg
 • Coachande samtal
 • Feed-back eller feed-forward?
 • Träning i svåra samtal
 • Att förstå och hantera reaktioner
 • Att stå längst fram – en utmaning eller en möjlighet

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och ledare som behöver vill få mer kunskap och träna ledarens viktigaste verktyg, samtalet. Första linjens chefer från såväl privat som offentlig sektor samt de som är intresserade av framtida ledarskap.

Metodik

Vi arbetar med två kursledare för att kunna se såväl grupp som individ under kursen. Innehållet vid seminarietillfällena varvas mellan teori, reflektion, träning och övningar. Deltagarnas egna utmaningar är i fokus.

Förväntat resultat:

Deltagaren ska efter avslutad tvådagarskurs fått:
– Insikt i samtalets svåra konst.
– Insikt i kraften i att aktivt lyssna.
– Praktisk träning i olika typer av samtal.
– Verktyg för att hantera låsningar i kommunikation.
– Reflektera kring din egen kommunikationsstil.

Pris och plats

Luleå
Kursansvarig: Håkan Eriksson 070 6278148
Pris: 2 dagar, 7900 SEK exkl moms per person. All dokumentation, lunch och kaffe ingår.

 

Linköping
27-28 april och 4-5 oktober 2017
Kursansvarig Linköping: Lisa Nylund Kindefors 070-3272432 och Lars Linebäck 0730-330575
Pris: 2 dagar, 8900 SEK exkl moms per person. All dokumentation, lunch och kaffe ingår.
Plats: Missionskyrkans konferenslokal

Välkommen att anmäla dig till kursen genom att fylla i formuläret till höger.
Vill du ha mer information om kursen ring till kursansvarig eller mejla kontakt@ioh.se.

  Klicka i vilket kurstillfälle du anmäler dig till. Vi kontaktar dig med exakta tider och lokal för kursen.
  Berätta var du först hörde talas om [i.o.h] organisationsutvecklings öppna kurser.
 • Har du allergier, särskilda kostbehov eller finns det annat vi behöver veta om dig? Skriv det gärna här.
 • Allmänna villkor & avbokningsregler