KRAFT Chefsprogram för första linjens chefer inom offentlig sektor

Att vara chef är ett ensamt arbete. Chefer behöver träffa andra chefer. Att utveckla en verksamhet innebär att göra något som man inte gjort tidigare. Ett utvecklingsprogram kan ge nya insikter, men det är först när man använder dem som det gör skillnad. Programmet KRAFT tar sikte på en tydligare koppling mellan utbildnings- och vardagsmiljö.

 

Anmälan görs via formuläret intill. För frågor eller mer information kontakta Per Selberg.

En utbildning som gör skillnad 

Programmet är utformat för att ge dig som första linjens chef i offentlig sektor en möjlighet att utveckla din chefs- och ledarförmåga. Allt i ett sammanhållet återkommande utvecklingsprogram med den egna verksamheten i fokus.

Detta är även ett utmärkt tillfälle att kunna dela erfarenheter med deltagare från andra offentliga verksamheter i Norrbotten.

Du får nya kunskaper kring viktiga och användbara områden för att kunna medarbeta och utveckla din egna vardagliga verksamhet.

Innehåll & metodik 

Vid varje tillfälle bearbetas två olika ämnesområden.

  • Förändring och konflikthantering.
  • Motivation och Hållbar organisation.
  • Generation Y/Z och Företräda arbetsgivaren.

Respektive ämnesområde bearbetas först på ett generellt plan, därefter får deltagarna arbeta med effekter på sin egen arbetsplats för att slutligen fokusera på sitt eget ledarskap.

Omfattning och genomförande 

Tre tillfällen – två dagar per tillfälle.

  • Seminarium 1: 22-23 november
  • Seminarium 2: 11-12 december
  • Seminarium 3: 25-26 januari

Kursen genomförs av konsulter med erfarenhet av att arbeta med chef/ ledarutveckling i privata och offentliga organisationer.

 

Plats 

Programmet hålls i Luleå.

Pris 

16.200 kr per deltagare exkl. moms.
I priset ingår kursmaterial, fika och lunch vid samtliga utbildningstillfällen.

 

  • Vid avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Organisationer kan utan debitering byta deltagare.
  • Har du allergier, särskilda kostbehov eller finns det annat vi behöver veta om dig? Skriv det gärna här.
  • Allmänna villkor & avbokningsregler