”Utmaningarna är desamma oavsett bransch” Myt

* Chefsutmaningarna är sällan unika. Fastän vi möter chefer i olika branscher är grundproblematiken oftast densamma – möjligtvis med olika etiketter. Vi har inte för stor respekt för att man tycker att den egna branschen är unik eller speciell på något sätt.

”Hög lön är inte alltid lika med ett mer krävande jobb” 
* Lönen är inte ett kvitto på att jobbet är mer krävande. Jobbet kan vara komplicerat på olika sätt, men beroende på sektor/bransch kan lönenivåerna skilja sig åt mycket.

”Ett bra team gör bäst resultat” 
• Precis som Sverige kan slå Tyskland i fotboll kan ett bra arbetsteam vara effektivare även om de kompetensmässigt är sämre än ett annat team. Även om man sätter ihop de bästa hjärnorna är det inte säkert att man får det bästa resultatet. Som chef gäller det inte att vara bäst i klassen utan ha den bästa klassen. Det här är lika säkert i dag som i går. Man kan göra varandra bra.

”Män är inte tydligare än kvinnor” 
* Män har inte ett bättre eller tydligare ledarskap än kvinnor – det är en myt. Vi har sett kvinnliga chefer inom den offentliga sektorn – äldreomsorgen till exempel – som är raka och ställer tydliga krav. Deras jobb kräver det.

”Var dig själv!” 
• Som oerfaren chef kan det vara lätt att försöka göra som de äldre, mer rutinerade kollegorna. Men man måste hitta sitt eget sätt att vara – inom ramarna för uppdraget givetvis. Då uppfattas man som ärligare och rakare och det blir lättare att göra ett bra arbete.

”Ökad segregation på arbetsplatsen” 
• Det har alltid funnits ett glapp mellan de som ritar kartan – skapar affärsmodellerna och strategierna – och de som ska utföra arbetet, men det glappet har ökat med åren. Internationaliseringen, komplexiteten, verktygen och kunskapsnivån i yrkeslivet har förändrats. Vi är i en brytningstid och det är möjligt att detta kommer att förändras framöver. Men utmaningen just nu är att skapa kommunikation mellan grupperna och utnyttja den kunskaperna som redan finns i organisationen tillsammans med de nya teoretiska kunskaperna.

”Medarbetaren har rättigheter OCH skyldigheter” 
• Där man förr koncentrerade på arbetsgivarens skyldigheter gentemot arbetstagaren i anställningskontraktet har man istället börjat se det som ett ömsesidigt kontrakt – även medarbetaren har skyldigheter. Det börjar ske en förändring där, även om det är i sin linda. Till exempel kan den anställda inte neka fortbildning eller samarbeten, vilket kunde ske på 80- och 90-talen.

”Organisationer är mer komplexa i dag” 
• Förr fanns det tydliga ansvarsområden, befogenheter, det var lätt att skriva arbetsbeskrivningar och organisationerna var mer linjära. I dag är det inte så enkelt. Organisationerna är snarare som matriser eller hologram – och de ändras konstant. Man kan inte göra en tydlig arbetsbeskrivning för det läggs till eller tas bort arbetsuppgifter varje vecka, eftersom förändringstakten är så hög. Man kan ha en grov uppdragsbeskrivning med vilken roll medarbetaren har och ansvarar för.
Det fordras mycket – bra styrning, effektiva processer och stor samspelsförmåga – för att verka i en organisation i dag, och man får vara ödmjuk kring svårigheterna med detta.