Att vara chef är ett yrke. Det viktigaste verktyget du har som chef är dig själv och din förmåga att leda. Ett medvetet ledarskap innebär att du har kunskap om dig själv samt att du reflekterar över ditt eget beteende och förstår hur det påverkar andra.
Detta ledarprogram riktar sig till första linjens chefer.

Klicka på länken nedan för mer information.

Ledarprogram