Svemin är en branschorganisation och representerar idag ca 40 företag med 17 000 anställda. Huvuduppdraget är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar genom att bevaka branschens intressen i samband med utvecklingen av policys och lagar i Sverige och inom EU. Med kunskap, erfarenhet och långsiktigt engagemang påverkar och utvecklar Svemin förutsättningarna för att det svenska gruv- och mineralklustret ska fortsätta vara i världsklass.

Svemin genomför nu fyra ny- och ersättningsrekryteringar inom områdena 1) Miljö 2) Klimat och Energi 3) Kommunikation 4) Administration. Se länkar nedan för mer information om respektive tjänst!

Annons – Administratör

Annons – Klimat- och Energiansvarig

Annons – Kommunikatör

Annons – Miljöexpert