Ledningsgrupper

Ledningsgrupper styr verksamheten och det är i ledningsgrupper som beslut fattas för den framtida inriktningen. Det är dock förvånansvärt få organisationer som på riktigt använder sina ledningsgrupper som övergripande och kraftfulla styrmedel för verksamheten utan de tillåts allt för ofta att fungera som ledning för den omedelbara operativa verksamheten. Det innebär att det sällan finns en genomtänkt idé om hur olika ledningsgrupper hänger samman på ett övergripande plan. Det finns ingen idé om hur verksamheten styrs genom sina samlade ledningsgrupper.