Vi på [i.o.h] är mycket glada att få hälsa Margareta Aidanpää välkommen till oss som ny konsult och medarbetare. Margareta  kommer närmast från en tjänst på Luleå Tekniska Universitet där hon bland annat har arbetat med verksamhetsstyrning, processorienterad verksamhetsutveckling, projektledning och information. Margareta är utbildad socionom med inriktning på offentlig förvaltning och hon är även utbildad journalist. Margareta har en bred erfarenhet av offentlig verksamhet. Margareta styrka är att se helheter, identifiera utvecklings- och förbättringsbehov och förstå individers behov vid förändringsarbete.