Vår metod

[i.o.h] har ett arbetssätt som innebär att deltagarnas och konsulternas kunskaper och erfarenheter vävs ihop till ett nytt mönster. Syftet är att skapa högre verksamhetsnytta genom att deltagarna ser fler handlingsalternativ. Arbetssättet ställer krav på hög deltagaraktivitet i form av ett ständigt utbyte av kunskaper och erfarenheter. En variation av träning, övning och egen reflektion präglar arbetet. [i.o.h]s program och insatser kännetecknas av en trygg miljö där människor vågar bidra med sina erfarenheter och tankar.

Nyckelord för våra insatser är:

 • Hög deltagaraktivitet
 • Verklighetsnära övningar
 • Anpassad teori
 • Reflektion och dialog
 • Träning och återkoppling
 • Utmanande och framåtsyftande

Våra verktyg

Det pedagogiska synsättet, arbetsmetodiken, är hjärtat i vårt arbete men vi har även tillgång till ett antal ”verktyg” som på ett effektivt sätt kan stödja utvecklingsarbetet.

 

Här är några av verktygen i vår arsenal:

 • Adizes – ledare- och medarbetarstil
 • Belbin Teamroller – roller i grupper
 • CAMPractice – träningsläger i att leda samtal [i.o.h] har en egen framtagen metodik (CAMPractice) för att intensivträna sin förmåga i att leda olika typer av samtal
 • Core Qualities – (Ofman) tankemodell för självinsikt
 • Farax – ledarutvecklingsmetod som utgår från en s.k. 360 graders mätning av chefer
 • Förändringens fyra rum – teori och verktyg för förändringar och förändringsarbete, enskilt, i grupper och i organisationer
 • GROW – modell och verktyg för coachning
 • GDQ (Group Development Questionnaire) – verktyg för att analysera gruppers utvecklingsnivå och IMGD – teori och metod att utveckla grupper att bli effektivare
 • IL (Indirekt Ledarskap) – modell och kurs som vänder sig till befintliga ledningsgrupper och enskilda ledare på högre organisatorisk nivå.
 • MBTI (Myer-Briggs Type Indicator) – metod för personlighetsanalys
 • Personliga lärkontrakt – metod för struktur och stöd för personligt utvecklingsbehov
 • LikabehandlingsPlanen® för Arbetslivet – metod för att på ett effektivt, tidsbesparande och engagerande sätt ta fram Jämställdhets- och Mångfaldsplaner
 • SDI (Strength Deployment Inventory) – verktyg för att kartlägga drivkrafter, vad som motiverar människors beteenden och utveckla kommunikationsförmågan och hantering av konflikter
 • Lyftkraft – verktyg för handledning och coachning
 • Lösningsfokuserat arbetssätt – metod och verktyg att fokusera på lösningar istället för problem hos grupper och individer
 • QWC (Quality Work Competence) – en vetenskapligt utvecklad, databaserad benchmarkinganalys för stressoptimering av verksamheter
 • UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) – upplevelsebaserad kurs i ledarskap och gruppdynamik
 • UL (Utvecklande Ledarskap) – modell och kurs för ledarutveckling
 • ULL (Utvecklande Ledarskaps Ledarstilsanalys) – 360 graders inventering av ledarbeteenden som används i UL
 • DISC – personlighetsformulär som är användbart vid såväl urvals- som utvecklingssammanhang
 • OPQ (Occupational Personality Questionnaire) – personlighetsformulär som är användbart vid såväl urvals- som utvecklingssammanhang