runehåkan”Jag hinner inte med, det är för mycket nu”, är ett uttalande som vi organisationskonsulter stöter på oftare i dag än för bara tio år sedan. Med dagens tempo och krav känner många att ”good enough” borde vara bra nog – men hur ser man till att det är det?

Som organisationskonsult är vårt bidrag att medverka till att våra kunder använder sina mänskliga resurser så klokt som möjligt. I begreppet ”klokt” ingår bland annat att kunna prestera bra över en längre period. Detta dessutom i en tid då allt mäts i kortare och kortare tidsintervaller, och där mer ska levereras av fler i en tävlingsinriktad omgivning. Att balansera mängd – det vill säga jobba mycket tid, hinna med många arbetsuppgifter – med god kvalitet upplevs av många som energikrävande. Allt oftare säger folk att de inte hinner med, ”det är för mycket nu”. Det kan vara så att utrymmet att göra ett kvalitativt bra jobb har minskat och begreppet ”good enough” kommer mer och mer i fokus.

 

Det som är ”good enough” för mig är inte bra nog för min kollega

Problemet är att ”good enough” är mycket individuellt och personligt. Det som är ”good enough” för mig är inte det för min kollega, som snarare tycker att jag slarvar med mina arbetsuppgifter. För chefer och arbetsledare blir det ytterligare en dimension. Förutom att de ska hantera sitt eget ”good-enough”-läge behöver de också bidra till att medarbetare känner sig nöjda med sina prestationer. Som chef och arbetsledare behöver man finnas till hands – dels för individen, men också för att arbeta fram vad som faktiskt är okej-nivån på arbetet. Detta både vad gäller vilka arbetsuppgifter som är prioriterade och vilken kvalitet som gäller.
Som organisationskonsult är det enkelt att analysera och filosofera kring detta men att kunna ta distans och göra kloka bedömningar när man är mitt i det är inte lätt. Att kunna stanna upp nu för att det ska bli bättre sen är en konstart som blir viktigare och viktigare – men svår att få till. Tanken med att stanna upp är ju att forma mål och ramar för framtiden, för att vardagens prioritering ska bli tydlig.

 

Det är lika dumt att prioritera bort reflektionen som motionen

Att reflektera är ett viktigt ”chefsarbete” som man tyvärr har en tendens att prioritera bort precis när man behöver den som mest. Det är lika dumt att prioritera bort reflektionen – speciellt i situationer då man har ont om tid, eller är stressad – som att prioritera bort joggingturen eller promenaden när man börjar få ont i ryggen eller axlarna. På samma sätt som med fysisk träning kommer resultaten ganska snabbt. Dessutom går det psykiska och fysiska att samköra. Det är betydligt lättare att reflektera när man tar en promenad.
Att det är viktigt att stanna upp, reflektera och att ”bara vara good enough” är klokt och logiskt för de flesta. Men något vi många gånger behöver öva lite extra på också är att vara nöjd gentemot vår egen inre måttstock. Så – njut av påsken, reflektera lite och hämta styrka i bästa fall i vårsolen och i alla fall genom lite motion.

Sist men inte minst – tänk att du är good enough!