Svemin är en branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige och representerar ca 40 företag med 17 000 anställda inom produktion, prospektering och teknik. Svemin är en del av Svenskt Näringsliv. Svemin kommer att utökas med ytterligare fyra nyanställningar, 1) Klimat- och energiansvarig 2) Kommunikatör 3) Miljöexpert 4) Administratör

Efter 25 års arbete i svensk basindustri med organisationsutveckling samt ett antal rekryteringar är det roligt att vi på [i.o.h] har fått uppdraget att genomföra rekryteringarna. Annonser för tjänsterna kommer inom kort.