Efter att ha genomfört utvecklingsprogrammet ”Att leda utan att vara chef” under många år med mycket goda referenser erbjuder vi nu den även i Skellefteå. Utvecklingsprogrammet vänder sig till dig som utövar ledarskap i din yrkesroll utan att ha den formella chefsrollen. Deltagarna har vid de tidigare genomförda tillfällena varit en mix från privat och offentlig sektor. Programmet genomförs på Medlefors Folkhögskola 14-15 maj samt 12 juni. Läs mer under fliken ”Kurser” där du även kan anmäla dig!