Om oss

Sedan 1994 har vi erbjudit våra kunder tjänster inom bland annat organisationsutveckling, konflikthantering, ledarutveckling och konsultstöd. Hos oss arbetar idag tolv konsulter och vi har kontor i Linköping, Luleå och Stockholm. Alla som arbetar hos oss har en lång erfarenhet av att utveckla ledare, medarbetare och organisationer. Vi erbjuder dessutom stöd i rekryteringsprocesser till både offentlig och privat sektor i bolaget [v.i.p] search & rekrytering.

Våra kunder finns över hela landet och är jämnt fördelade mellan offentlig verksamhet och privata företag. Vi arbetar med allt från den lilla kommunen till det stora multinationella företaget.

Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder och samarbetet präglas av långvariga relationer. Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag eller din organisation.

Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn.

Våra konsulter

Oskar Aili

Oskar Aili

Konsult

Mobil: 070-330 43 80
Epost: oskar@ioh.se

Mer om Oskar Aili

Oskar Aili har arbetat som konsult inom företaget sedan januari 2013. Han har i grunden en magisterexamen inom idrottsmedicin och coaching och har tidigare arbetat åt Luleå kommun som lärare samt inom sysselsättningsavdelningen. Han har även rest runt i Norrbotten som utbildare för SISU Idrottsutbildarnas räkning. Oskar arbetar gärna med uppdrag som handlar om översyn/genomlysning av organisationer där hans analytiska förmåga kommer väl till användning. Han är även licensierad i MBTI för utvecklingsinsatser på individ- och gruppnivå samt Hogan Assessment Systems för urval och personbedömning.

Margareta Aidanpää

Margareta Aidanpää

Konsult

Mobil: 070 649 19 86
E-post: margareta@ioh.se

Mer om Margareta Aidanpää

Margareta började som konsult hos oss på [i.o.h] i februari 2019. Hon har bred erfarenhet av offentlig verksamhet och kommer närmast från Luleå tekniska universitet där hon bl a arbetat med verksamhetsstyrning, processorienterad verksamhetsutveckling, projektledning och information. Hon har också arbetat på Luleå kommun, bl a med budgetfrågor. Margareta är utbildad socionom med inriktning på offentlig förvaltning och är även utbildad journalist. Margareta har också skaffat sig en djup förståelse för såväl individen som individen i grupp genom flerårig praktisk erfarenhet av terapi, såväl individuellt som i grupp. Hon har också grundläggande teoretiska kunskaper i KBT och har varit stödperson. Margaretas styrka är att se helheter, identifiera förbättringsbehov och förstå individens behov vid förändringsarbete. Som person är hon tydlig, kommunikativ och pragmatisk. Förutom ledarutveckling, som är [i.o.h]:s bas, jobbar hon gärna med att stötta arbetsgrupper och medarbetare, med konflikthantering, förändringsprocesser, utredningar och projektledning. Exempel på uppdrag  Ledare- & medarbetarutveckling • ”Att leda utan att vara chef” • Coachning • Konflikthantering • Verksamhetsutveckling • Verksamhetsstyrning Fullständig CV lämnas gärna på begäran.

Annica Erikssson

Annica Erikssson

Delägare, konsult

Mobil: 070-563 75 95
E-post: annica@ioh.se

Mer om Annica Eriksson

Annica Eriksson började på [i.o.h] som konsult i februari 2019. Annica kommer närmast från en anställning vid Luleå Tekniska Universitet där hon arbetat med hälsofrämjande insatser på individ och gruppnivå. Hon har också varit involverad i krisarbetet på universitetet, varit konsultativt stöd till personal och studenter, ansvarat för kurser och föreläsningar i stress och talängslan samt verksamhetsutveckling. Före dess har hon en bakgrund som kurator bland annat på Region Norrbotten. Annica har över 20 års erfarenhet av att arbeta med bedömning, utredning och konsultativt stöd. Annica är en analytisk och strukturerad person som har lätt för att se den större bilden i olika situationer. Hennes öppna sinne är en förutsättning i möten med andra människor samt hennes tro på varje individs egen förmåga att skapa förändring. Annica har en socionomutbildning och är också kognitiv beteendeterapeut. Förutom ledarutveckling som är [i.o.h]s gemensamma bas åtar sig Annica gärna uppdrag som organisationsutveckling, konflikthantering, förändringsprocesser och krishantering. Exempel på uppdrag  Ledare- & medarbetarutveckling • ”Att leda utan att vara chef” • Organisationsutveckling • Konflikthantering • Krisstöd och krishantering Fullständig CV lämnas gärna på begäran.

Håkan Eriksson

Håkan Eriksson

Delägare, konsult

Mobil: 070-627 81 48
E-post: hakan@ioh.se

Mer om Håkan Eriksson

Håkan Eriksson är delägare av [i.o.h] och har under de senaste 12 åren arbetat som konsult inom företaget. Dessförinnan var han VD och delägare i bemanningsföretaget Kollega i Luleå. 1989-1997 arbetade Håkan som chefsutvecklare, personalchef och utbildningsansvarig inom Norrbottens läns landsting. Håkan har också en gedigen idrottsbakgrund med bland annat landslagsuppdrag och coachuppdrag på elitnivå. Håkan har en Masterexamen (MSc) inom området Training från Leicester University i England. I botten har Håkan en beteendevetenskaplig utbildning med pedagogik som huvudämne. Förutom ledarutveckling som är [i.o.h]s gemensamma bas åtar sig Håkan gärna uppdrag som handlar om översyn av organisationer. Hans styrka är att i sitt uppdrag hålla distans för att med beprövad metodik och ett välutvecklat angreppssätt se nya lösningar och möjligheter. Därutöver har Håkan en gedigen erfarenhet av att arbeta med affärsplanering samt projektmetodik och förändringsarbete. Exempel på uppdrag Medarbetarutveckling • ”Att leda utan att vara chef” • Organisationsöversyner • Projektledarutbildningar Fullständig CV lämnas gärna på begäran.

Jessica Grundström Ahldin

Jessica Grundström Ahldin

Konsult

Mobil: 070-811 29 30
E-post: jessica@ioh.se

Mer om Jessica Grundström Ahldin

Jessica Grundström Ahldin har arbetat som konsult inom försäljning och marknadsföring sedan 1999 med stort fokus på att få alla medarbetare att gå åt samma håll och kunna leverera i allt tuffare tider. Jessica är certifierad PPA Practitioner via Thomas International och har de senaste tre åren haft stort fokus på att utbilda och coacha säljare över hela Sverige.

Hon har ett stort intresse för barn och ungdomars utveckling och driver idag den egna organisationen Drivkraft Malmö som ger ungdomar i Malmö goda förebilder genom mentorskap och läxhjälpsverksamhet. Jessica drivs av förändringsprocesser och har genom åren startat ett antal olika företag. Ett entreprenöriellt tankesätt tillsammans med en stark tro på ett coachande förhållningssätt gör att Jessica gärna arbetar med ledningsgrupper och organisationer, gärna där försäljning är en del av verksamheten. Hon har arbetat med IoH sedan 2005 med ett nätverk för mediachefer.

Roger Hademalm

Roger Hademalm

VD, delägare

Mobil:070-567 99 66
E-post: roger@ioh.se

Mer om Roger Hademalm

Roger Hademalm är VD för [i.o.h] och en av grundarna till företaget, som bildades 1994. Före det har han varit konsult i Eductus AB, Personalutvecklare inom Posten, Utbildningsledare i TBV och Chef i kommunalförvaltning. Roger var dessutom med och grundade bemanningsföretaget Kollega AB samt SeOm AB och han har varit ordförande och Senior Advisor i rekryteringsföretaget Qsearch. Roger koncentrerar sig på det interna arbetet i [i.o.h] , administration, försäljning och affärsutveckling.

Lena Rydin Hansson

Lena Rydin Hansson

Konsult

Mobil: 070–729 52 30
E-post: lena@ioh.se

Mer om Lena Rydin Hansson

Lena Rydin Hansson är ny konsult inom företaget. Lena har 20 års erfarenhet som hög chef och ledare inom offentlig förvaltning, de senaste sju åren som Kommundirektör i Linköping kommun, en organisation med ca 8000 anställda. Under åren dessförinnan har hon varit Samhällsmedicinsk chef, Folkhälsochef och Regionutvecklingsdirektör inom Landstinget i Östergötland samt Produktionsdirektör och bitr. Kommundirektör i Linköping. Lena har tidigare arbetat med planering och utredning inom små och större offentliga organisationer. Hon har en gedigen kunskap och erfarenhet av såväl strategiskt som operativt arbete i olika organisationer och på olika nivåer. 2010 utsågs Lena till Sveriges ”Influenser of the Year” inom kommunsektorn för sitt framgångsrika och uppskattade ledarskap. Lena är socionom med samhällsvetenskaplig inriktning. Hon har läst magisterprogrammet i folkhälsovetenskap i Umeå och själv varit med och startat och undervisat inom folkhälsovetenskap vid Hälsouniversitetet i Linköping. Lena har erfarenhet av internationellt samarbete och var under många år styrelseledamot i det europeiska WHO-nätverket Regions for Health. Hon arbetar gärna med kombinationen organisationsutveckling och ledningsgruppsutveckling, där interaktionen mellan organisation, grupp och individ är central. Hon har ett coachande och stödjande förhållningssätt och god förmåga att se möjligheter och styrkor hos människor.

Birgitta Lindahl

Birgitta Lindahl

Konsult

Mobil: 070 – 524 67 89
E-post: birgitta@ioh.se

Mer om Birgitta Lindahl

Birgitta Lindahl är sedan 1 januari 2005 konsult på (i.o.h). Birgitta har mer än 15 års erfarenhet som chef och har arbetat såväl strategiskt som operativt, övergripande och på olika chefsnivåer. Hennes senaste anställningar inom Linköpings kommun var som skolchef, utvecklingschef och biträdande personaldirektör.
Birgitta har dessutom lång erfarenhet av att arbeta med chef- och ledarstrategier samt ledarutveckling såväl nationellt som lokalt. Birgitta har en beteendevetenskaplig utbildning med pedagogik som huvudinriktning. Därutöver har hon flera fördjupande kurser inom ledarskap. Birgitta är också MBTI – certifierad Hon arbetar gärna med processinriktad utveckling av ledningsgrupper, arbetsgrupper och individer. Birgitta arbetar handlingsinriktat och vardagsnära och har förmåga att få människor att växa och se möjligheter. Exempel på uppdrag • Ledarutveckling • Konsultstöd till Ledningsgrupper • Individuellt chefsstöd • Professionella nätverk Fullständig CV lämnas gärna på begäran.

Viktoria Mettävainio

Viktoria Mettävainio

Delägare, konsult

Mobil: 070 – 600 04 46
E-post: viktoria@ioh.se

Mer om Viktoria Mettävainio

Viktoria Mettävainio kom till (i.o.h) 2005 och är numera en av delägarna i företaget. Viktoria har arbetat med verksamhetsutvecklingsfrågor sedan 2001. Hon har bland annat lång erfarenhet av att arbeta med projekt på olika nivåer. Därutöver har hon under några år arbetat med kvalitetsfrågor, bland annat som kvalitetssamordnare. Utbildningsbakgrunden är civilekonom med verksamhets- och kvalitetsstyrning som huvudinriktning och hon är också certifierad coach och ackrediterad i Belbin Teamroller. Hennes styrka är att kunna tydliggöra behov av verksamhetsförbättringar, utifrån mål till aktiviteter, genom processmodellering. Därutöver åtar hon sig gärna uppdrag som handlar om att arbeta fram eller implementera värderingar i en organisation. Viktoria arbetar gärna som stöd till arbetsgrupper samt projekt- och processledare. Exempel på uppdrag • Ledarutvecklingsprogram • Klimatmätning • Arbetsgruppsutveckling Fullständig CV lämnas gärna på begäran.

Billy Nordin

Billy Nordin

Konsult

Mobil: 070-316 56 31
E-post: billy@ioh.se

Mer om Billy Nordin

Billy Nordin är ny konsult inom företaget. Billy har 25 års erfarenhet som chef och av ledningsarbete inom näringslivet, de senaste sju åren som HR-chef på  Domsjö Fabriker AB, ett bioraffinaderi med ca 400 anställda. Dessförinnan var han organisationskonsult och delägare i PU Organisationsutveckling AB i drygt sex år. Han har också arbetat som personalchef inom elektronikkoncernen Sanmina-SCI, energiföretaget Sydkraft AB samt stålgrossisten Br. Edstrand AB och besitter en gedigen erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom såväl svenska som utlandsägda företag. Billy har en personalutbildning i grunden och har som organisationskonsult genomgått programmet Leading Meaningful Change vid IPDP i Belgien, 2006 – 2007. Han är medförfattare till böckerna ”Att lämna det trygga hörnet” samt ”Från delar till helhet” – vilka handlar om förändringsprocesser respektive om ledningsgrupper.

Billy arbetar gärna med processinriktad utveckling av ledningsgrupper, chefer, arbetsgrupper och medarbetare. Exempel på uppdrag • Ledarutveckling •Ledningsgruppsutveckling • Medarbetarutveckling • Individuellt chefsstöd • Coaching • Mentorskap • Organisationsöversyn

Fullständig CV lämnas gärna på begäran.

Anne-Marie Odabas

Anne-Marie Odabas

Konsult

Mobil: 070 – 640 32 43
E-post: ann-marie@ioh.se

Mer om Ann-Marie Odabas

Ann-Marie Odabas är organisationskonsult på [i.o.h] och har tidigare varit en av delägarna. Hon har över 30 års erfarenhet av att arbeta som konsult inom kommunikation och grupputveckling. De senaste 15 åren har Ann-Marie arbetat med organisationsutveckling utifrån perspektivet stress och stresshantering, med nära anknytning till stressforskare på Karolinska Institutet. Ann-Marie har en bakgrund som sjukgymnast med beteendemedicinsk påbyggnad och har dessutom läst ett flertal fördjupande handledarutbildningar. Hon har även arbetat som chefsgymnast samt som chef för rehabtjänster. Hennes styrka är att förmå individen eller gruppen att interagera mer effektivt i organisationen. Ann-Marie arbetar mycket och gärna med handledning av individer och grupper utifrån ett kommunikationsperspektiv.

Per Selberg

Per Selberg

Delägare, konsult

Mobil: 070 – 660 09 44
E-post: per@ioh.se

Mer om Per Selberg

Per Selberg är delägare av [i.o.h] och har under de senaste åren arbetat som konsult inom företaget. Dessförinnan var han HR manager för Minelco, ett dotterföretag till LKAB. Per har även haft olika befattningar inom SSAB, såsom produktionschef, organisationsutvecklare samt personalchef. Förutom detta har Per erfarenhet av arbete inom LNAB och han har haft styrelseuppdrag inom Teknikens Hus och Luleåhockey. 
 Per har en examen som bergsingenjör(MSc) inom området mineralteknik/metallurgi Förutom ledarutveckling som är [i.o.h]´s gemensamma bas åtar sig Per gärna uppdrag som handlar om översyn av företags/organisationers behov att tydliggöra sina mål och aktiviteter samt chefcoaching. Att arbeta med coachning för människor som är i behov av omställning är ytterligare ett område som Per gillar. Den långa erfarenheten av att ha mött många människor som har behov av att hitta en ny bana eller nytt arbete, kommer väl till pass. Exempel på uppdrag • Chefsutvecklingsprogram • Coachning • Verksamhetsöversyn Fullständig CV lämnas gärna på begäran.

Rune Tapper

Rune Tapper

Delägare, konsult

Mobil: 070-371 34 53
E-post: rune@ioh.se

Mer om Rune Tapper

Rune Tapper är organisationskonsult på (i.o.h) sedan oktober 2010 och är numera delägare. Före dess har han arbetat som yrkesofficer, rektor och organisationskonsult. Rune har över 30 års erfarenhet av att arbeta med att utveckla grupper, ledare och organisationer. Förutom ledarutveckling är Rune är specialiserad på utveckling av grupper, konflikthantering, att hantera och leda i kris, samt jämställdhets- och mångfaldsarbete. I hans breda utbildningsportfölj finns bland annat kurser i ledarskap, organisationsutveckling, konflikthantering, medling, krishantering och krisledning. Rune är certifierad handledare i: UGL (Utveckling Grupp och Ledare, UL (Utvecklande Ledarskap), GDQ (Group Development Questionnaire) och IMGD (An Integrative Model of Group Development), SDI (Strength Deployment Inventory), FARAX ledarutveckling, Förändringens Fyra Rum och Lösningsfokuserat arbetssätt. Hans arbetssätt är lösningsinriktat med fokus på att utveckla ledare och grupper till att bli mer effektiva och framgångsrika i sina relationer och uppdrag. Exempel på uppdrag • Ledarutveckling • Grupputveckling • Konflikthantering • Krishantering & Krisledning • Jämställdhet Fullständig CV lämnas gärna på begäran.

Ann-Helen Thyni

Ann-Helen Thyni

Konsult

Mobil: 072-566 83 37
E-post: ann-helen@ioh.se

Mer om Ann-Helen Thyni

Ann-Helen är en ny samarbetspartner till [i.o.h]. Hon har sedan 2005 arbetat som personalchef inom det privata näringslivet hos LIKO, Smurfitkappa och för närvarande som HR Director för Gestamp Hardtech som alla är företag med internationell verksamhet och ägande.  Dessförinnan har Ann-Helen haft olika befattningar inom Luleå kommun som projektledare, chef för Utvecklingsenheten på Barn-och ungdomsförvaltningen samt som vuxenutbildningschef och rektor på Arbetsmarknadsförvaltningen. Hon är utbildad studie- och yrkesvägledare samt personalvetare och har även en 2-årig utbildning i förändrings- och utvecklingsarbete. Just förändring och utveckling av verksamheter och organisationer har varit en röd tråd genom de arbeten hon haft och är ett område hon känner sig väl bevandrad i. Ann-Helen har en bred erfarenhet av ledarutveckling och chefs coachning där hon gärna slår ett slag för reflektionens betydelse.

Hans Uddgård

Hans Uddgård

Konsult

Mobil: 073-0616469
E-post: hans@ioh.se

Mer om Hans Uddgård

Hans Uddgård är konsult på (i.o.h) sedan januari 2020. Hans har de senast 10 åren arbetat som egenföretagare inom coaching, agila arbetssätt och projektledning. Hans är certifierad inom agila metoder som Scrum och Less, projektledning samt förändringsledning. Han har mer än 20 års erfarenhet inom it branschen, bank och försäkring, och har bland annat haft uppdrag som enhetschef, projektledare, it-utvecklare. Hans insåg tidigt styrkan med det agila arbetssättet och att dessa metoder inte är begränsade till it-utveckling utan skapar mer produktiva och uppskattade arbetsmiljöer även i andra branscher. Hans är i grunden utbildad lärare och har behållit en koppling till skolväsendet genom åren, vilket bland annat lett till att stödja högskolor i agilt arbetssätt. Hans brinner för utbildning och utveckling av människor, och är övertygad om att ett fokus på teamet, så väl ett arbetsteam som ett ledningsteam, är nyckeln till framgång i en organisation. Ett team som ges de rätta förutsättningarna kommer att bli mer produktivt samtidigt som individerna ges större möjligheter att bredda sin kompetens och förmåga i samarbete med andra. Hans är också diplomerad coach inom både grundläggande coaching och ledarskapscoaching. Exempel på uppdrag; Ledarskaps-, projektledar- och teamcoaching, Utvecklingsprogram för dig som är ny som chef, Utvecklingsprogram för erfarna chefer, Att skapa effektiva team, Myer-Briggs Type Indicator, Hur skapar och förvaltar jag ett professionellt nätverk?

Våra partners

Assessio – Verktyg för urval och personlig utveckling

CEB | SHL Talent measurement – Verktyg för urval och personlig utveckling

Farax – kartläggning och metod för ledarutveckling

Försvarshögskolan – ledarskap, grupp & ledarutveckling

GDQ Associates – Susan Wheelan, GDQ-kartläggning och utveckling av grupper

Jessica Grundström – Konsultpartner

Marco Helles – Konsultpartner

Nestius kommunikation – Konsultpartner

PU-organisationsutveckling – Konsultpartner

OQurenz AB – Samarbetspartner UGL-kurser

SLG  – Verktyg för urval och personlig utveckling

David Visscher, konsultpartner