Påverkan och Inflytande

"Konsten att få andra med sig"
 • Lär dig att använda dina styrkor och att hantera fallgroparna
 • Utveckla förmågan att nå fram till andra när du kommunicerar
 • Lär dig fler verktyg som ökar förmågan att påverka
 • Få input och reflektioner kring framtida karriärval som t ex chef/ledare

Grundtanke

Programmet riktar sig främst till deltagare från industrin inom den norra regionen. Målgruppen är framförallt medarbetare som leder och/eller påverkar andra utan att vara formell chef: t.ex. ekonomer, hr-specialister, projektledare, projektdeltagare, samordnare, team-ledare, operatörer, mekaniker, ingenjörer, tekniker och andra som vill utveckla sin förmåga att påverka och utöva inflytande. Programmet ger även värdefull input och tillfälle till reflektioner för dig som funderar på en eventuell chefskarriär.

Bakgrund

Kvaliteten på det arbete som tekniker, operatörer, stabspersoner, specialister m.fl. presterar, beror inte enbart på deras yrkesskicklighet. Den beror i lika hög grad på förmågan att få idéer, förslag och uppgifter genomförda utan att äga den formella makten. I dagens team- och processbaserade arbetsorganisationer krävs dessutom att alla har förmåga att bidra med sitt inflytande på gruppens arbete – inte bara de som leder gruppen.I det här sammanhanget blir förmågan att skapa relationer och förtroende och att hantera det sociala samspelet på arbetsplatsen, av stor betydelse.

Programidé

Programmet genomsyras av två röda trådar – dels att påverka utan att ha formell makt och dels ökad självkännedom. Det senare är en viktig förutsättning för att utöva påverkan och inflytande på ett framgångsrikt sätt. Deltagarna får under programmet tillfälle att arbeta med sina egna konkreta utmaningar eller problem i arbetet. Mellan de olika delkurserna genomför deltagarna en enklare hemuppgift. Samtidigt som deltagarna förbättrar sin egen personliga förmåga ger programmet även en möjlighet till ett organisatoriskt lärande över företagsgränser,

Innehåll:

 • Självkännedom med utgångspunkt från MBTI
 • Ledarskap, förr, nu och i framtiden
 • Kommunikation – mina verktyg
 • Samtalsmetodik och Coaching
 • Mina påverkansmöjligheter
 • Gruppers utveckling och kommunikationsmönster
 • Min roll i grupper
 • Konflikter – identifiera och hantera
 • Förändringsledning – vad händer under förändring?
 • Arbetsorganisationers förutsättningar
 • Presentationer – ”vara den som står längst fram”
 • Personlig feedback och fortsatt utveckling

Arbetet under programmet präglas av tillförsel av ny kunskap, reflektioner kring egna arbetssituationen och slutsatser kring mig själv som person.

De företag som deltagit i de tidigare programmen är bland annat LKAB, Domsjö Fabriker AB, Boliden Mineral, New Boliden, Gestamp Hardtech, SCA Packaging, Domsjö Logistics, Smurfit Kappa och Billerud Karlsborg

Programfakta

Programmet omfattar 6 dagar fördelade på 3 tillfällen á 2 dagar och genomförs i internatform. Vi träffas på lämpliga orter beroende på deltagarnas hemvist.

 • Delkurs 1: (Kursdatum kommer inom kort)
 • Delkurs 2: (Kursdatum kommer inom kort)
 • Delkurs 3: (Kursdatum kommer inom kort)

Programmet genomförs vid minst 8 deltagare

Genomförare

Programmet genomförs i regi av [i.o.h] organisationsutveckling som har 25 års erfarenhet av ledningsutveckling inom samhällets samtliga sektorer. Programmet leds av Billy Nordin och Håkan Eriksson från [i.o.h] organisationsutveckling. Du kan läsa mer på hemsidan www.ioh.se

Kostnad

I kursavgiften 17 900 kr (exklusive moms) ingår utbildningen, material och intyg.
Konferenspaket, i vilket ingår lunch, för- och eftermiddagsfika, middag samt boende tillkommer.

Anmälan

Anmälan sker till kontakt@ioh.se

Frågor

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med

Håkan Eriksson på telefon 070-627 81 48 hakan@ioh.se

eller med Billy Nordin på telefon 070-316 56 31, billy@ioh.se.