Påverkan och Inflytande

"Konsten att få andra med sig"
 • Lär dig att använda dina styrkor och att hantera fallgroparna
 • Utveckla förmågan att nå fram till andra när du kommunicerar
 • Lär dig fler verktyg som ökar förmågan att påverka
 • Få input och reflektioner kring framtida karriärval som t ex chef/ledare

Grundtanke

Programmet riktar sig främst till deltagare från industrin inom den norra regionen. Målgruppen är medarbetare som vill utveckla sin yrkesmässiga förmåga att utöva inflytande och påverkan i olika sammanhang, t. ex. ekonomer, hr-specialister, projektledare, projektdeltagare, samordnare, team-ledare, operatörer, mekaniker, ingenjörer, tekniker och andra. Programmet ger även värdefull input och tillfälle till reflektioner för dig som funderar på en eventuell chefskarriär. Programmet kan passa också för den som redan är chef och som har fokus på att utveckla sin förmåga att utöva påverkan och inflytande.

Bakgrund

Kvaliteten på det arbete som tekniker, operatörer, stabspersoner, specialister m.fl. presterar, beror inte enbart på deras yrkesskicklighet. Den beror i lika hög grad på förmågan att få idéer, förslag och uppgifter genomförda utan att äga den formella makten. I dagens team- och processbaserade arbetsorganisationer krävs dessutom att alla har förmåga att bidra med sitt inflytande på gruppens arbete – inte bara de som leder gruppen.I det här sammanhanget blir förmågan att skapa relationer och förtroende och att hantera det sociala samspelet på arbetsplatsen, av stor betydelse.

Programidé

Programmet genomsyras av två röda trådar – dels att påverka utan att ha formell makt och dels ökad självkännedom. Det senare är en viktig förutsättning för att utöva påverkan och inflytande på ett framgångsrikt sätt. Under utbildningen ges deltagarna tillfälle att arbeta med sina egna konkreta utmaningar eller problem i arbetet. Mellan de olika delkurserna genomför deltagarna en enklare hemuppgift. Samtidigt som deltagarna förbättrar sin egen personliga förmåga, ger programmet goda möjligheter till ett organisatoriskt lärande över företagsgränser, eftersom deltagarna kommer från olika företag och branscher.

Innehåll:

 • Självkännedom med utgångspunkt från MBTI
 • Ledarskap, förr, nu och i framtiden
 • Kommunikation – mina verktyg
 • Samtalsmetodik och Coaching
 • Mina påverkansmöjligheter
 • Gruppers utveckling och kommunikationsmönster
 • Min roll i grupper
 • Konflikter – identifiera och hantera
 • Förändringsledning – vad händer under förändring?
 • Presentationer – ”vara den som står längst fram”
 • Mina grundkvaliteter och mina fallgropar
 • Personlig feedback och fortsatt utveckling

Arbetet under programmet präglas av tillförsel av ny kunskap, reflektioner kring den egna arbetssituationen och slutsatser kring mig själv som person.

Programmet föregås av ett ”intake-samtal”, där kursledningen ringer upp varje deltagare för en kort ömsesidig presentation. Deltagaren intervjuas om sitt syfte och sina förväntningar på utbildningen och får information om kursens innehåll och arbetssätt. Syftet med samtalet är att förbereda deltagarna inför programmet, att stämma av förväntningar samt att kunna anpassa programmet utifrån deltagarnas behov.

Företag som deltagit i de tidigare programmen är bland annat; LKAB, Domsjö Fabriker AB, Domsjö Logistics, Boliden Mineral, New Boliden, Gestamp Hardtech, SCA Packaging, SCA Bio Energy,  Smurfit Kappa, Billerud Karlsborg och Skellefteå Kraft.

Programfakta

Programmet omfattar 6 dagar fördelade på 3 tillfällen á 2 dagar och genomförs i internatform. Vi träffas på lämpliga orter beroende på deltagarnas hemvist.

 • Delkurs 1: 11-12 februari 2019. Kursort: Skellefteå
 • Delkurs 2: 14-15 mars 2019. Kursort: Umeå
 • Delkurs 3: 9-10 april 2019. Kursort Umeå

Programmet genomförs vid minst 8 deltagare

Genomförare

Programmet genomförs i regi av [i.o.h] organisationsutveckling som har 25 års erfarenhet av ledningsutveckling inom samhällets samtliga sektorer. Programmet leds av Billy Nordin och Håkan Eriksson från [i.o.h] organisationsutveckling. Du kan läsa mer på hemsidan www.ioh.se

Kostnad

I kursavgiften 17 900 kr (exklusive moms) ingår utbildningen, material och intyg.
Kostnad för konferenspaket, i vilket ingår lunch, för- och eftermiddagsfika, tillkommer.
Ev. boende bokas och betalas av respektive deltagare.

Anmälan

Anmälan sker till kontakt@ioh.se senast den 18 januari 2019

Frågor

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med

Håkan Eriksson på telefon 070-627 81 48 hakan@ioh.se

eller med Billy Nordin på telefon 070-316 56 31 billy@ioh.se.