Program

Det är viktigt för oss att erbjuda dig som ledare möjligheten att utvecklas. Sedan 2015 har vi utökat vårt utbud och numera kan du både delta i UGL i vår regi, eller våra öppna program i ledarskapsutveckling.

Utveckling av grupp och ledare (UGL) är en ledarskapsutbildning som bygger på lärande genom upplevelser. UGL ger dig möjlighet att se dig själv genom andras ögon. Du får insikter om hur du påverkar och påverkas av andra, du får uppleva hur en grupp utvecklas och förståelse för hur gruppen ska ledas i olika faser. Det blir en kursvecka att minnas i många år. Mer om hur det går till och vad det kostar hittar du här.

Våra öppna program har olika övergripande teman och innehåller ämnesområden som vi anser är viktiga för dig som är chef eller ledare – eller vill bli. Aktuella program med villkor och priser hittar du här.