IMG_0484Nya lärdomar om det egna ledarskapet och insikten att det går att reflektera över och anpassa sitt ledarskap – för allas bästa. Anna Roslin på Vardia försäkringar har bara gott att säga om [i.o.h]s öppna program.

Anna Roslin var en av femton deltagare på [i.o.h]s öppna program ”Personliga ledarskapet”, som ägde rum i slutet på november.

– Jag hade egentligen inga direkta förväntningar, eftersom jag inte kände till programmet och aldrig har haft med [i.o.h] att göra tidigare. Men det var över förväntan, säger Anna Roslin, som är chef för kundserviceavdelningen på Vardia försäkringar.

– Det var bra på många sätt. Det var en bra mix av folk, som jobbade med olika saker och hade olika roller. Och det var heller inte så styvt som jag trodde det skulle vara, det var väldigt mycket diskussioner med kopplingar till verkliga exempel, och alla – även kursledarna – var väldigt öppna med att dela med sig av olika situationer de råkat ut för, berättar hon.

Ambitionen med kursen är att ge deltagarna nya insikter kring det egna ledarskapet genom att blanda teori, övningar, reflektioner och dialog. Genom att fundera över den egna personligheten, motivationen och de egna drivkrafterna ska kursdeltagarna bättre kunna förstå sig själva och därigenom också få fler verktyg att hantera sitt ledarskap med.

– Min bästa lärdom under de här två dagarna var att jag insåg att jag gärna agerar på ett visst sätt, som jag föredrar. Samtidigt blev jag medveten om att det är många medarbetare som inte tänker eller är som jag, och förstod att det är bra att kunna reflektera kring det så jag kan tänka på hur jag kommunicerar.

– Den stora utmaningen var att sätta ord på vem jag är inom ledarskapet. Man berättar ofta annars om vad man gör och vad man tycker om att göra. Men jag fick prata mycket om mig själv, hur jag känner och hur jag är. Att säga ”jag är teamchef” är inte riktigt samma sak.

Det Anna Roslin tar med sig nu när hon är tillbaka på jobbet efter avslutat program är att det är viktigt att reflektera över sitt agerande vid varje tillfälle.

– Det är inte alltid helt lätt att göra de här sakerna i praktiken, men det gör mycket att reflektera över dem. Då kan jag, om jag väl hamnar i en situation som är knepig, vara medveten om hur jag helst vill göra – och hinna fundera över om jag borde göra så.

 

Låter det här som något för dig? Personliga ledarskapet återkommer under våren 2016 – mejla Per Selberg om du är intresserad. Nästa öppna ledarskapsprogram kommer att handla om kommunikation och samtal, och genomförs 10-11 mars 2016.