”Intresset för våra utvecklingsprogram är glädjande nog mycket stort”, säger Per Selberg programansvarig. Den närmaste omgången av ”Att leda utan att vara chef” är fullbokad och det finns endast ett fåtal platser kvar för nästa omgång som genomförs i maj. Organisationer ser ett mervärde att kurserna genomförs lokalt vilket ger minskade omkostnader och ökade möjligheter till ett lokalt nätverk för deltagarna.