Bottnar er verksamhet i en hyfsat traditionell affärsmodell och organisationsstruktur? Om så är fallet är ni nu mer sårbara än någonsin, säger [i.o.h]s vd Roger Hademalm.

– Traditionella företag utmanas hela tiden – och alltmer frekvent – av uppstickare med nya affärsmodeller, i synnerhet i den digitala världen. Tänk Klarna mot bankerna, tänk Google mot medievärlden. Vi ser att om man inte identifierar sig med uppstickarna, då är man sannolikt också ganska utsatt. Börjar man peta i det här inser man ganska snart att det inte är gjort i en handvändning att ställa om organisationen till det här ”nya” klimatet. Och innan ett förändringsarbete kan påbörjas måste alltid alla eventuella fel och brister upp på bordet, säger Roger Hademalm i en artikel i Affärsliv.

– Det vi på [i.o.h] identifierat som de främsta utmaningarna för organisationer i riskzonen är deras förmåga till att gruppera sig i tvärfunktionella team, där förståelsen för varandras kompetenser och dess innebörder är hög. På så sätt minskar riskerna för misstag som tar lång tid att rätta till samtidigt som effektiviteten ofta höjs, säger Roger Hademalm.

Läs hela artikeln här.