Här är några av de kunder och uppdrag vi arbetar med just nu

– Individuellt chefs- och ledarutvecklingsprogram för Bonnier Business Media pågår under 2014

– Ytterligare ett chefs- och ledarutvecklingsprogram för försäkringsbolaget Movestic genomförs under 2014

– ”Basindustriprogrammet” genomförs för sjätte gången under våren 2014 med deltagare från olika industrier i Norrland. Hur påverkar jag utan att ha den formella ”makten”?

– Fortsatt ledarutvecklingsprogram för Svensk Handel Försäkringar under vår och höst 2014

– Olika typer av chefs- och ledarutvecklingsprogram åt Norrbottens läns landsting

– ”Att leda som ny chef”. Ett pågående utvecklingsprogram inom SSAB som vi arbetat med sedan 1995

– Ledarutvecklingsprogram åt Boden kommuns samtliga chefer innehållande bland annat Utvecklande ledarskap – UL

– Individuell ledarutveckling åt Nyköpings kommun

– Professionellt nätverksarbete för mediechefer i Norden fortsätter på åttonde året 2014

– Utvecklingsinsatser för chefer och medarbetare åt Boliden Aiktik och LKAB

– Olika typer av utvecklingsinsatser åt fyra universitet

– Konsultstöd till Smarteq Antennas i deras tillväxtstrategi fortsätter under 2014

– Konsultstöd till logistikföretaget Servistik AB i utveckling av organisationen fortsätter 2014