Vår historia

Några andra viktiga milstolpar

1998: Första konferensen för Irving & Hademalm med partners i Kukkola.

2000: Första ledarprogrammet i serien Personlig utveckling för framtiden i SSAB.

2002: Första stora offentliga upphandlingen, för Haninge kommun.

2003: Nytt stort uppdrag: Hålla utbildning för samtliga chefer i Norrköpings och Linköpings kommuner.

2005: Professionella nätverket Ofelia ser ljuset. Under chef- och ledarprogram finns det ett värde i att deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra, vilket också kan användas för att de ska få träna på att coacha andra. Idén uppstod att lyfta detta moment ur programmen och renodla det, och Ofelia, ett professionellt nätverk för mediechefer, föddes.

2006: Håkan Eriksson tar sin masterexamen inom organisationsteori och kan därmed lyfta in ett större, organisatoriskt perspektiv i uppdragen, som tidigare präglats till stor del av det individuella perspektivet.

2010: Första uppdragen inom Norrbottens läns landsting – som under de senaste åren varit en av våra största kunder.

2011: Samarbetet med Skellefteå AIK inleds. Då det finns många idrottsfanatiker inom företaget är detta en rolig händelse.

2013: Avtal med ett universitet. Precis som med Skellefteå är detta en typ av organisation som vi inte tidigare har arbetat i. Lite banbrytande för [i.o.h]

2014: Peter Semberg blir inhyrd som tf vd på Swerea SWECAST i Jönköping.