roger-hademalm-liten

Roger Hademalm, vd

2016 blir året då vi alla måste tänka om och göra annorlunda. Inklusive [i.o.h] organisationsutveckling.

Förra året vid den här tiden konstaterade vi att vi befann oss mitt i en digital revolution som skakar om många verksamheter. I dag vet vi att digitaliseringen påverkar oss och våra kunder på helt andra sätt än vi kunde tro.

Inledningsskedet bestod i effektivisera med robotar och maskiner, precis som under industrialismen. Men nu har vi kommit till en punkt i den digitala revolutionen där vi kan göra helt andra tjänster och produkter än förut – och ta betalt på ett annat sätt. Det gör att det fordras investeringar och omvälvande förändringar för att få saker och ting att hända.

Med digitaliseringen kommer paradoxalt nog behovet av fysiska möten att öka. Vi ser det redan nu. Kommunikationen och kontakten har ökat med flera hundra procent men ändå behöver vi träffa varandra ansikte mot ansikte. Det här fenomenet ställer krav på oss som yrkespersoner – speciellt i en tid då det är vanligt att båda parter i ett förhållande gör karriär, i stället för bara en. Hur ska vi hitta nya, kreativa lösningar för att kunna jobba de timmar som samhället och arbetet kräver?

Samhället kräver också andra saker av oss. Till exempel att vi arbetar hållbart och integrerat. Hållbarhet har alltid varit på kartan, men nu är det på allvar. Du får helt enkelt inte göra affärer om du inte tar ansvar i ett större perspektiv. Dessutom – i en tid då fler människor än någonsin rör sig i flyktingströmmar från krig och fattigdom – ställs krav på oss inte bara som individer, men även på Sverige.

2015 blev det allvar av snacket om integration, hållbarhet och jämställdhet. 2016 måste länder, organisationer och företag ställa om för att möta både det och den digitala revolutionen. Det kommer att ge oss stora möjligheter men också utmaningar.

För [i.o.h] organisationsutveckling blir det både ock. Förra året, i samband med vårt 20-årsjubileum, inledde vi ett samarbete med Norrbottens Media och arrangerade en eftermiddag fylld av klokskap, medarbetarskap och ledarskap som kröntes med att Årets ledare i Norrbotten utsågs. Vi upprepade succén i år och 2016 är det dags igen. Preliminärt datum är 15 september – boka in det redan nu! Dessutom har vi under året börjat erbjuda det populära programmet Utveckling av grupp och ledare (UGL) i egen regi, utvecklat återkommande korta, öppna ledarskapsprogram och inlett ett samarbete med KFS om att skapa professionella vd-nätverk.

Vilka är då våra utmaningar? I år försvann Peter Semberg till Swerea SWECAST efter att ha jobbat som interim-vd där i 9 månader – han gjorde ett så bra jobb att de ville ha kvar honom. Och vid årsskiftet slutar Eva Jönsson. Med två som lämnar ställs frågor om hur [i.o.h] kommer att se ut framöver.

Tidigare har vi varit ganska statiska men vi har insett att vi behöver ha ett mer dynamiskt system – [i.o.h] måste också anpassa sig till framtiden. Självklart ska vi ha kvar vår kärna som håller i företaget och vårdar varumärket, men alla behöver inte bli delägare. Därför letar vi olika former av samarbeten med kollegor i branschen eller näraliggande branscher.

Vår nya strategi är nämligen att vi inte behöver göra som vi alltid har gjort. Vi tror att fler skulle behöva fundera i samma spår.