Hoppa till innehållet
26 april 2021

Spaning av Kerim Sidia, CEO

Intervjuad: Kerim Sidia, CEO, Sidia Technologies AB

Vilka trender ser du som kommer påverka vårt samhälle mest de närmaste 3 åren och vilka konsekvenser innebär detta?

Remote-First.

Företag som använder sig av Remote-First strategin kommer fortsätta att öka. Ökningen av antalet människor som arbetar hemifrån kommer att fortsätta. Företagen har upptäckt/kommer upptäcka att:

  • Hemarbete minskar inte produktiviteten nämnvärt
  • Minskat antal resor till och från arbetet sparar mycket arbetstid
  • Minskat antal resor påverkar miljön positivt, minskade utsläpp

E-handeln.

Ökningen av e-handeln som varit påtaglig under flera år kommer att fortsätta öka nu när t.o.m. de största motståndarna själva tvingats att använda sig av e-handeln i större utsträckning under pandemin. Detta kommer att leda till att köpcentrum och butiker kommer att få det ännu svårare att överleva konkurrensen från e-handeln.

Miljön.

Medvetenheten om vikten av att arbeta för och värna miljön kommer att öka. Det gäller för alla att anpassa sig till detta, vilket är positivt.

Vilka konsekvenser kommer de faktorerna få?

För oss innebär detta ett ökat fokus på säkerheten hos de företag som använder sig av molnbaserade lösningar, eftersom molnbaserade lösningar ökar.

Informationssäkerheten blir en topprioritering både på individ och företagsnivå, med tanke på e-handelns fortsatta ökning samt GDPR.

Detta medför en ökad efterfrågan på olika säkerhetsimplementeringar och konsulttjänster.

Vilket medskick/råd skulle du ge en yngre ledare i din bransch?

Gruppdynamiken är A & O för framgång. Skapa goda relationer i ert team genom att göra roliga aktiviteter tillsammans och bry dig om dina medarbetare. Premiera kunskapsutveckling och den personliga utvecklingen då det bara är till fördel för verksamheten. Sök efter medarbetare med ett genuint intresse för det dem jobbar med.

Varför ska jag vara med i ett av [i.o.h]:s nätverk, Jessica?
12 maj 2021

Vad är det för speciellt med [i.o.h]:s nätverk? Det är ett forum där du kan...

Vad är pedagogisk design, Birgitta?
6 maj 2021

Vi frågar Birgitta Lindahl vad pedagogisk design är. Birgitta har lång...

Spaning av Stefan Carlson, CTO i Stockholms Stad
3 maj 2021

Intervjuad: Stefan Carlson, CTO i Stockholms Stad Vilka trender ser du som...

By Formsmedjan. Powered by Yago