Hoppa till innehållet
10 juni 2021

Spaning av Caroline Johansson, personalchef, Jokkmokks kommun

Intervjuad: Caroline Johansson, personalchef, Jokkmokks kommun

Vilka trender ser du som kommer påverka vårt samhälle mest de närmaste 3 åren?
  • Post-pandemin, vad blir det nya normala?
  • Jämställdhet
Vilka konsekvenser kommer de trenderna ge?

Post-pandemin, vad blir det nya normala?

Minns ni tiden innan pandemin? För blott 1,5 år sedan, när vi träffades i fysiska möten på arbetsplatsen, vi skakade hand och kramades, vi trängdes i fikarummets soffa och pratade om aktiviteter och resor vi gjort och allt vi skulle göra och vi reste land och rike runt för att delta i konferenser och utbildningar. Under pandemin har vi på ett drastiskt sätt tvingats ändra arbetssätt och beteenden, den digitala utvecklingen har fått en raketfart, social distansering blev ett måste och vi flyttade kontoret till hemmet. 

Även om jag tror att många med mig saknar den sociala samvaron på arbetsplatsen, är förändrade arbetssätt som uppstått till följd av pandemin inte bara av ondo. Genom att träffas i digitala forum har vi sparat otroligt mycket resurser på att slippa resa, framför allt en som jag, som kommer från en glesbygdskommun i Norrlands inland. Vi har sparat både tid och pengar på att tjänsteresorna i princip har upphört, och en trevlig bonus är att vi besparar moder jord genom att resa mindre.

Jag hoppas att det nya normala är en fortsatt digital utveckling där tid och rum har mindre betydelse, resorna och påverkan på vår jord minskar och vi kan återsamlas på en arbetsplats för social samvaro och verksamhetsutveckling.                                                                                                                           

Jämställdhet

Ett ständigt lika aktuellt ämne! Ingen gynnas av ett ”ojämställt” samhälle där normer och föreställningar styr synen på kvinnor och män, offentlig verksamhet är inget undantag. Majoriteten av våra medarbetare är kvinnor, och flera arbetar deltid för att orka med det oavlönade hemarbetet när mannen arbetar heltid. Trots att vi i de flesta fall erbjuder heltidsanställningar finns det personer som tackar nej till det mot bakgrund av det nyss nämnda. Jämställdhet är därmed en central fråga i offentliga verksamheters arbete med kompetensförsörjning. Med en demografi med färre personer i arbetsför ålder och när färre ska ta hand om fler är det avgörande att kvinnor och män dels vill arbeta heltid, dels vill arbeta fram till pension.

Vi som arbetsgivare ser här att normer och värderingar sätter käppar i hjulet för vårt jämställdhetsarbete, och här behöver vi hela samhällets hjälp. Kvinnors arbetsliv måste bli lika mycket värt som männens. Kvinnors genomsnittliga månadslön måste hamna i nivå som männens. Det oavlönade hemarbetet måste delas lika mellan könen, och nej gräsklippning/snöskottning är inte likvärdigt med resten av hushållsarbetet som sker inomhus. Privata arbetsgivare måste ta ansvar för att uppmuntra deras manligt anställda till att vara föräldralediga, vara hemma med vård av barn och delta i barnens utvecklingssamtal mm. Offentliga verksamheter kommer inte ensam klara att bekämpa könsstereotypa mönster i arbetslivet om inte det privata näringslivet hakar på.

Vilka omvärldsfaktorer påverkar din bransch mest just nu?
  • Pandemin
  • Arbetskraftsbrist
Vilka konsekvenser kommer de faktorerna få?

Pandemin, alla kommunala verksamheter påverkas mer eller mindre och vi behöver hantera frågeställningar kopplat till hemarbete, skyddsutrustning, nödvändiga insatser i kontaktyrken som ej är direkt nära vård och så klart även vård av brukare med påvisad covid-19. Intern krisorganisation som aktiverats när personalbemanningen varit kritisk, omplacering av personal till samhällsviktiga verksamheter, övertid och indragen semester. Det absolut tuffaste lasset har all personal dragit som är i stort behov av en välbehövlig semester och en arbetsvardag utan covid. 

Arbetskraftsbrist, I Norrlands inland råder arbetskraftsbrist och även om vi lyckas vända befolkningsutvecklingen behöver vi ställa om och förändra arbetssätt, nyttja tekniska hjälpmedel, automatisera processer och nyttja AI där det är möjligt i syfte att säkra vår kompetensförsörjning. Vi behöver nyttja den arbetskraft vi har där vi behöver den som mest!

Vilket medskick/råd skulle du ge en yngre ledare i din bransch?

Var ödmjuk – med det menar jag att du verkligen bör lyssna på vad andra säger, intressera dig för andras perspektiv, var vänlig och ärlig, var öppen för förbättringar och dela med dig av dina egna erfarenheter. Du kommer hamna i situationer där du behöver fatta beslut som inte tilltalar alla men med ett ödmjukt förhållningssätt har åtminstone jag lyckats manövrerat mig igenom besvärliga situationer.

Spaning av Elin Schönqvist, COO, DOSPACE Sweden AB
1 jun 2021

Intervjuad: Elin Schönqvist, COO, DOSPACE Sweden AB Vilka trender ser du som...

Spaning av Anja L Sundberg, pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström, Regeringskansliet
24 maj 2021

Intervjuad: Anja L Sundberg, pressekreterare hos utbildningsminister Anna...

Att leda utan att vara chef låter intressant, Per.
20 maj 2021

När leder du utan att vara chef? Klicka för sammanfattning på youtube. När...

By Formsmedjan. Powered by Yago