Hoppa till innehållet

Det personliga ledarskapet

För att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv. Ledarskapet är en framgångsfaktor.

Ledarskapet börjar med en god förståelse av sig själv. Under dagen får du möjlighet att reflektera över din personlighet, din motivation och dina drivkrafter. Ambitionen är att ge dig nya insikter kring ditt ledarskap vilket ökar dina handlingsalternativ – du får fler fack i din verktygsväska.

Kursinnehåll:

  • Ledarskapets utveckling över tid
  • Använd din personlighet
  • MBTI, ett verktyg för att reflektera kring sig själv
  • Hitta ditt sätt att leda
  • Hur många fack har du i din verktygslåda?
  • Beslut – nöje eller vånda?
  • Ledarteorier finns, men gör det på ditt sätt
  • Oväntade kvaliteter i ledarskapet
  • Din styrka kan vara din fallgrop
  • Hur otänkt blir tänkt

Målgrupp
Första linjens chefer från såväl privat som offentlig sektor, samt de som är intresserade av framtida ledarskap. Kursen passar även den som är ledare med inte chef, eller den som är ledare i föreningslivet och står inför olika utmaningar.

Metodik
Vi arbetar med två kursledare för att kunna se såväl grupp som individ under kursen. Innehållet vid seminarietillfällena varvas mellan teori, reflektion, träning och övningar. Deltagarnas egna utmaningar är i fokus.

Förväntat resultat
Deltagaren ska efter avslutad tvådagarskurs fått:
– Ökad insikt om sin egen personlighet och hur skillnader mellan individer kan ta sig uttryck.
– Kunskap om ledarteorier och fått arbeta med den egna ledarstilen.
– Ökade kunskap om motivation.
– Verktyg i sitt ledarskap.

Kursort: Luleå

Pris: 1 dag, 4 900 SEK + 500 SEK för MBTI-personprofil exkl moms per person. Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Välkommen att anmäl dig till kursen via formuläret.
Vill du ha mer information om kursen ring till kursansvarig eller mejla kontakt@ioh.se.

By Formsmedjan. Powered by Yago