Hoppa till innehållet

Annica Erikssson

Konsult och delägare

Direkt: 070-563 75 95
E-post: annica@ioh.se

Annica Eriksson har en socionomutbildning i grunden och är vidareutbildad till kognitiv beteendeterapeut. Annica kommer närmast från en anställning vid Luleå Tekniska Universitet där hon arbetat med hälsofrämjande insatser på individ och gruppnivå. Hon har också varit involverad i krisarbetet på universitetet, varit konsultativt stöd till personal och studenter, ansvarat för kurser och föreläsningar i stress och talängslan samt verksamhetsutveckling. Före dess har hon en bakgrund som kurator bland annat på Region Norrbotten.

Exempel på uppdrag 

  • Ledare- & medarbetarutveckling.
  • ”Att leda utan att vara chef”.
  • Organisationsutveckling.
  • Konflikthantering.
  • Krisstöd och krishantering.

Fullständig CV lämnas gärna på begäran.

Våra partners

Assessio

Verktyg för urval och personlig utveckling

Farax

kartläggning och metod för ledarutveckling

Försvarshögskolan

ledarskap, grupp & ledarutveckling

GDQ Associates

Susan Wheelan, GDQ-kartläggning och utveckling av grupper

OQurenz AB

Samarbetspartner UGL-kurser

SLG

Verktyg för urval och personlig utveckling

David Visscher, konsultpartner

By Formsmedjan. Powered by Yago