Hoppa till innehållet
30 september 2021

Jokkmokks kommun investerar i ett ledarskapsprogram

Vad är det för program du och Roger ska leda?

Ett ledarprogram som är uppdelat i 4 seminarier under hösten/vintern för alla chefer i Jokkmokks kommun. Det ska verkligen bli spännande att få jobba med alla chefer i Jokkmokks kommun.

Vilka är de bärande delarna i detta specifika program?

Vi står för struktur, övningar, ramar för seminariet samt ser till att vi håller i den röda tråden. Förväntningar finns på hög deltagaraktivitet.

Seminarieserien är uppdelad i följande huvudmoment:

  • Att leda sig själv
  • Att leda en annan
  • Att leda verksamhet/grupp
  • Att leda i förändring

Vi har en hög ambition med att ta med Jokkmokks kommuns olika aspekter på ledarskap/ medarbetarskap i möjligaste mån.

Varför bör företag och organisationer investera i denna typ av program?

Att få distans till vardagen med jämna mellanrum och att reflektera över tillståndet i organisationen är alltid välkommet ur många olika perspektiv.

Stanna upp och bottna i olika områden inom ledarskapet kan i sina bästa stunder leda till andra handlingar/val. Framför allt att på ett mer medvetet plan fundera över:

  • Hur utövar jag ledarskapet i vardagen?

 Vi brukar säga att cheferna är på träningsläger.

 Kan du beskriva metodiken?

Vi utgår från deltagarnas vardag i möjligaste mån. Vi är inga lärare. Som Mintzberg sa ”You can`t create a manager in the classroom”. Metodiken bygger på ett experimentellt lärande som innebär att deltagarna försätts i olika situationer och frågeställningar som sedan processas och teoretiseras där det har sin givna plats.

Övningarna har en central och viktig roll i seminarierna.

Tack Per! En sista fråga. Vad är det som jag, en erfaren ledare, kan lära/få insikt i, om jag går detta program?

Grundambitionen är att deltagarna får med sig verktyg och handlingsmönster som är värdeskapande i vardagen.

Spaning av Caroline Johansson, personalchef, Jokkmokks kommun
10 jun 2021

Intervjuad: Caroline Johansson, personalchef, Jokkmokks kommun Vilka trender...

Spaning av Elin Schönqvist, COO, DOSPACE Sweden AB
1 jun 2021

Intervjuad: Elin Schönqvist, COO, DOSPACE Sweden AB Vilka trender ser du som...

Spaning av Anja L Sundberg, pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström, Regeringskansliet
24 maj 2021

Intervjuad: Anja L Sundberg, pressekreterare hos utbildningsminister Anna...

By Formsmedjan. Powered by Yago