Hoppa till innehållet

Ledarutveckling

Rollen som chef och ledare ställer många gånger krav på ledarerfarenheter och självkännedom samt att man har adekvata verktyg för sitt utövande.

För att kunna utöva ett medvetet ledarskap och utvecklas i sin roll behöver man allt emellanåt ett kunskapstillskott samt få möjlighet att reflektera tillsammans med andra. Det kan handla om att reflektera över sin egen roll, skapa långsiktig utveckling, fördjupa färdigheterna eller få helt nya verktyg för ledarskap.

Vi skräddarsyr våra ledarutvecklingsinsatser med innehåll och upplägg utifrån målgrupp och kundens behov. Insatserna kan rikta sig till enstaka individer eller större grupper. Vårt sätt att arbeta innebär en mix av teorier, träning, diskussion och case-arbeten.

Vi erbjuder:

  • Ledningsgruppsutveckling
  • Individuell ledarutveckling
  • Chefs-/ledarprogram
  • Coachning

 

Fler tjänster

Nätverk
Nätverk

Vi erbjuder deltagande i professionella nätverksgrupper för chefer på olika nivåer. Nätverksgrupperna är ett forum för att kontinuerligt och på djupet arbeta med sin personliga utveckling som chef och ledare tillsammans med en handledare.

Förändringsstöd
Förändringsstöd

Stöd till företag och organisationer i de situationer där man har behov av att hitta nya, alternativa sätt att agera. [i.o.h] erbjuder kompetens och erfarenhet för att komma fram till goda lösningar i nära samarbete med våra kunder.

Rekrytering
Rekrytering

Att hitta rätt person till rätt befattning är en kritisk framgångsfaktor för framtiden. Vi hjälper dig med detta genom en flexibel och beprövad process med etablerade verktyg och metoder.

Pedagogisk design
Pedagogisk design

Tillsammans med er designar vi utvecklingsdagar, kundevent etc för ett maximalt engagemang bland deltagarna.

By Formsmedjan. Powered by Yago