Hoppa till innehållet

Om [i.o.h]

Hos oss kan du få hjälp med alla aspekter av organisationsutveckling. Vi bidrar till att utveckla din verksamhet, interna relationer och dig som chef, ledare och medarbetare. Målet är klokare, effektivare arbetssätt och ett förbättrat resultat för din verksamhet. Vi skräddarsyr våra uppdrag utifrån din organisations behov.

Vårt erbjudande

Nätverk
Nätverk

Vi erbjuder deltagande i professionella nätverksgrupper för chefer på olika nivåer. Nätverksgrupperna är ett forum för att kontinuerligt och på djupet arbeta med sin personliga utveckling som chef och ledare tillsammans med en handledare.

Förändringsstöd
Förändringsstöd

Stöd till företag och organisationer i de situationer där man har behov av att hitta nya, alternativa sätt att agera. [i.o.h] erbjuder kompetens och erfarenhet för att komma fram till goda lösningar i nära samarbete med våra kunder.

Ledarutveckling
Ledarutveckling

Chefs- och ledarskapet har en stor betydelse för hur verksamheter ska kunna skapa resultat över tid. [i.o.h] erbjuder generella och anpassade chefs- och ledarutvecklingsinsatser för individer och till grupper.

Rekrytering
Rekrytering

Att hitta rätt person till rätt befattning är en kritisk framgångsfaktor för framtiden. Vi hjälper dig med detta genom en flexibel och beprövad process med etablerade verktyg och metoder.

Pedagogisk design
Pedagogisk design

Tillsammans med er designar vi utvecklingsdagar, kundevent etc för ett maximalt engagemang bland deltagarna.

Leif Lindberg

Samhällsbyggnadsdirektör, Linköpings kommun, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
Jag upplever en stor lyhördhet och förståelse för de behov jag vänder mig till i.o.h för att få hjälp med.

Malin Heino

Produktionsledare, LKAB
"- Bra varierat upplägg! Både kursdeltagare och ledare bidrog med egna erfarenheter vilket gjorde kursen genuin."

Andreas Cassne

IT-strateg, Stockholms Stad, Stadsledningskontoret
Efter det individuella utvecklingsprogrammets genomförande kan jag tydligt se vad jag förbättrat och effektiviserat

Viktoria Sällström

HR- ansvarig Länstrafiken i Norrbotten
"[i.o.h]:s organisations- psykologiska kunskap inspirerar oss att utveckla strukturer och förhållningssätt "

Eva Lundman

HR specialist, Gestamp HardTech
Att leda utan att vara chef - en bra start i ledarskapet!

Marcus Karlsson

Beredare/Skyddsombud EL 500, LKAB
"- Kursen, "Att leda utan att vara chef", kommer jag ha stor användning av både i det privata och på arbetet.

Fokus på att nyttja de mänskliga resurserna på ett effektivt och hållbart sätt

Vårt företag har funnits sedan 1994. Vi har erbjudit våra kunder tjänster inom bland annat organisationsutveckling, konflikthantering, ledarutveckling och konsultstöd. Våra konsulter finns runt om i hela Sverige och vi har kontor i Linköping och Luleå. Våra konsulter har lång erfarenhet av att utveckla ledare, medarbetare och organisationer.

Våra kunder finns över hela landet och är jämnt fördelade mellan offentlig verksamhet och privata företag. Vi arbetar med allt från den lilla kommunen till det stora multinationella företaget.

Läs mer om oss

Öppna kurser

Att leda utan att vara chef

Hur påverkar du andra när du inte har den formella makten?

12 sep - 5 okt 2023 , Stockholm
Aktuellt
I Gällivare, LKAB, genomfördes kursen "Att leda utan att vara chef". Kursledare var Roger och Per.
23 mar 2023

Deltagarna Malin Heino och Marcus Karlsson ställde upp på att bli referenser...

Insikter
Spaning av Sandra Schruijer, [i.o.h]:s nya kollega från Nederländerna.
10 mar 2023

Professor of Organization Science, Utrecht University, The Netherlands;...

By Formsmedjan. Powered by Yago