Hoppa till innehållet

Att utveckla team/arbetsgrupper

Det finns de som tror att arbetsgruppens effektivitet höjs om de lämnar arbetsplatsen för att grilla hamburgare, göra tillitsövningar, genomföra tävlingar av olika slag och så vidare.

Susan Wheelan (IMGD, GDQ), som har forskat mycket på arbetsgruppers utveckling och effektivitet, har i sin forskning inte funnit något som visar att det gett ökad effektivitet i grupper, på något sätt.

Bästa sättet att utveckla arbetslag och grupper är att arbeta med det som gruppen ska arbeta med. Det kan handla om vad man gör och/eller hur man gör. Om en utveckling ska vara effektiv ska alla gruppmedlemmar och chefer delta.

Målgrupp

Denna metod riktar sig till alla grupper. Grupper som redan fungerar bra och grupper som inte fungerar bra.

Metodik

En metod som varit framgångsrikt för oss är vår modell 3 S, som utgår från Sigvard Rubenowitz forskning om arbetsmiljöer och Susan Wheelan’s forskning om arbetsgruppers utveckling.

Genom metoden kartlägger och undersöker vi statusen på gruppens nuvarande situation avseende hur gruppens arbete:

  • är Strukturerat
  • hur det Styrs
  • hur man Samarbetar

Alla arbetsorganisationer har i grund och botten samma uppdrag. Det är att producera en produkt/tjänst från A till B med så låg kostnad och med så hög kvalitet som möjligt och på ett säkert sätt.

De 3 S:en är de tre ”styrspakarna/rattarna” för att reglera flödet i en arbetsorganisation. Kartläggningen gör vi tillsammans med gruppen och dess chefer och vi identifierar framgångsfaktorer, gränssnitt och utvecklingsområden.

Vi tar gemensamt fram en handlingsplan med beslut och åtaganden på vad som ska göras samt ett teamkontrakt. Efter några månader följer vi upp planen och ser hur långt man har kommit och bockar av det som är avklarat och korrigerar eventuellt det som behöver korrigeras.

Omfattning och pris

Vi ger offert efter förfrågan med omfattning och behov.

Uppdraget genomförs av konsulter med lång erfarenhet av att arbeta med grupper, chefer/ledare och utveckling i privata och offentliga organisationer. 

För mer information: kontakt@ioh.se

Klicka här så får du en beskrivning i pdf på: Utveckling av grupper

Fler tjänster

Analys/utveckling av organisation
Analys/utveckling av organisation

Att utveckla en organisation kan vara en omfattande process som innehåller många steg.

Developing collaborative relationships
Developing collaborative relationships

Addressing complex societal problems as well as developing new services or products almost always implies working across organizational boundaries.

Förändringsstöd
Förändringsstöd

Stöd till företag och organisationer i de situationer där man har behov av att hitta nya, alternativa sätt att agera. [i.o.h] erbjuder kompetens och erfarenhet för att komma fram till goda lösningar i nära samarbete med våra kunder.

Ledarutveckling
Ledarutveckling

Chefs- och ledarskapet har en stor betydelse för hur verksamheter ska kunna skapa resultat över tid. [i.o.h] erbjuder generella och anpassade chefs- och ledarutvecklingsinsatser för individer och till grupper.

Nätverk
Nätverk

Vi erbjuder deltagande i professionella nätverksgrupper för chefer på olika nivåer. Nätverksgrupperna är ett forum för att kontinuerligt och på djupet arbeta med sin personliga utveckling som chef och ledare tillsammans med en handledare.

Pedagogisk design
Pedagogisk design

Tillsammans med er designar vi utvecklingsdagar, kundevent etc för ett maximalt engagemang bland deltagarna.

Rekrytering
Rekrytering

Att hitta rätt person till rätt befattning är en kritisk framgångsfaktor för framtiden. Vi hjälper dig med detta genom en flexibel och beprövad process med etablerade verktyg och metoder.

By Formsmedjan. Powered by Yago