Hoppa till innehållet

Pedagogisk design

Skapa engagemang för era tjänster och produkter. Stärk varumärket och skapa bättre kontakt med kunder eller brukare. Få med hela organisationen mot vision och mål.Ta fram de bästa strategierna och aktiviteterna tillsammans med alla medarbetare. Det gör vi genom modeller och verktyg som ger lustfyllt och effektivt lärande, där delaktighet och interaktivitet i sin tur påverkar motivationen. Vi har 25 års erfarenhet av att arbeta med olika utvecklingsinsatser och analyser.

 

Vi erbjuder:

Design och/ eller genomförande av:

  • Utvecklingsdagar
  • Inspirationsdagar
  • Kick-offer
  • Seminarier
  • Säkerhetsdagar

Fler tjänster

Nätverk
Nätverk

Vi erbjuder deltagande i professionella nätverksgrupper för chefer på olika nivåer. Nätverksgrupperna är ett forum för att kontinuerligt och på djupet arbeta med sin personliga utveckling som chef och ledare tillsammans med en handledare.

Förändringsstöd
Förändringsstöd

Stöd till företag och organisationer i de situationer där man har behov av att hitta nya, alternativa sätt att agera. [i.o.h] erbjuder kompetens och erfarenhet för att komma fram till goda lösningar i nära samarbete med våra kunder.

Ledarutveckling
Ledarutveckling

Chefs- och ledarskapet har en stor betydelse för hur verksamheter ska kunna skapa resultat över tid. [i.o.h] erbjuder generella och anpassade chefs- och ledarutvecklingsinsatser för individer och till grupper.

Rekrytering
Rekrytering

Att hitta rätt person till rätt befattning är en kritisk framgångsfaktor för framtiden. Vi hjälper dig med detta genom en flexibel och beprövad process med etablerade verktyg och metoder.

By Formsmedjan. Powered by Yago