Hoppa till innehållet

Chefs-/ledarprogram

Att vara chef är ett yrke.

Det viktigaste verktyget du har som chef är dig själv och din förmåga att leda. Ett medvetet ledarskap innebär att du har kunskap om dig själv samt att du reflekterar över ditt eget beteende och förstår hur det påverkar andra samt har nödvändiga kunskaper inom ramen för chefsmandatet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och ledare på alla nivåer som har personalansvar och vill utveckla sina ledarförmågor. Du som går kursen bör dock ha arbetat som chef i minst 3 år.

Metodik

I vårt program arbetar vi med den personliga utvecklingen, praktiska chefsverktyg och nödvändiga kunskaper inom ramen för chefens mandat. Detta sker i form av teori, praktiska övningar, reflektion och dialog. Nätverksgrupper bildas och följs åt under programmets gång. Hemuppgifter mellan varje modul. Deltagarnas egna utmaningar står i fokus under programmet.

Chefskunskap förmedlas med fördel av egna organisationen.

Kursinnehåll

1) Leda sig själv

 • Ledarskapet i sitt sammanhang
 • Personlighetstest som grund fördialog om olikheter och självkännedom
 • Olika ledarstilar, beteende
 • Nätverksgrupper bildas

2) Leda en annan

 • Kommunikation
 • Samtalet som chefsverktyg
 • Svåra samtal
 • Det konsultativa förhållningssättet

3) Leda en grupp

 • Gruppteorier och grupputveckling
 • Ledningsgruppen
 • Situationsanpassat ledarskap

4) Leda en verksamhet

 • Inre och yttre effektivitet
 • Målstyrt ledarskap
 • Delar och helhet
 • Att leda i förändring

5) Chefskunskaper

 • Arbetsrätt, juridik
 • Ekonomi
 • Företags-/organisationskunskap

Förväntat resultat/Personligt lärkontrakt

Inför programstart ska varje deltagare formulera ett lärkontrakt. Syftet är att reflektera över sig själv som chef och ledare. Lärkontraktet följer deltagarna under programmet och följs upp under den sista modulen.

Omfattning
3 + 3 + 3 dagar.

Kursen genomförs av konsulter med erfarenhet av att arbeta med chefer/ledarutveckling i privata och offentliga organisationer.

För mer information: kontakt@ioh.se

Klicka här så får du en kortfattad pdf som beskriver: Chefs-/ledarprogram

By Formsmedjan. Powered by Yago