Hoppa till innehållet

Individuellt utvecklingsprogram

En individuell utvecklingsinsats som gör skillnad.

Bollplank i chef/ledaruppdraget. Samtal som ger möjlighet att tänka högt och sortera tankar tillsammans med konsult med lång erfarenhet av eget chef/ledaruppdrag.

Målgrupp

Chefer, ledare och nyckelpersoner på alla nivåer. Samtalen läggs upp utifrån individens behov.

Metodik

Individuella, konsultativa och handlingsinriktade samtal utifrån aktuella utmaningar i vardagen. Återkoppling och uppföljning som en röd tråd mellan samtalen. Integritet och respektfulla samtal.

Möte 1, trepartssamtal 1.

I detta möte deltar klienten, dennes chef samt coachen. Till detta möte har klienten tillsammans med sin chef tagit fram ett kontrakt som beskriver hens ansvar: 

 • Uppdrag: Vad innebär ditt uppdrag?
 • Verksamhetsmål: Beskriv de mål som du ansvarar för i verksamheten.
 • Gråzoner: Har du andra ansvar som inte direkt är uttalade?
 • Ledarskapsmål: Vilka mål har du för att utveckla ditt ledarskap?
 • Aktiviteter: Vilka aktiviteter är prioriterade under perioden?

Kontraktet gås igenom med coachen som facilitator. Efter mötet uppdateras kontraktet om något ytterligare framkommit.

Möte 2 – 6, coaching-sessioner.

I dessa möten arbetas det med att uppfylla innehållet i kontraktet. Tidsåtgång: 1,5 – 2 h/möte.

Möte 7, trepartssamtal 2, uppföljning av resultat.

I detta möte deltar klienten, dennes chef samt coachen. I detta samtal ska:

 • kontraktet mellan chef och klient stämmas av
 • utvärdering av coachingen ske
 • avslutande samtal föras kring klientens framtida mål och aktiviteter

Förväntat resultat

 • Klienten uppfyller förväntningar och mål.
 • Klienten genomför prioriterade aktiviteter.
 • Klienten utvecklar ett strukturerat arbetssätt.
 • Klienten upplever sig tryggare i sin roll. 

Omfattning och pris

Utvecklingsprogrammet offereras baserat på kundens behov.

För mer information: kontakt@ioh.se

Kortfattad pdf som beskriver: Individuellt utvecklingsprogram

 

By Formsmedjan. Powered by Yago