Hoppa till innehållet

Om [i.o.h] Organisations­utveckling

Sedan 1994 har vi erbjudit våra kunder tjänster inom bland annat organisationsutveckling, konflikthantering, ledarutveckling, rekryteringsprocesser och konsultstöd. Våra konsulter finns runt om i hela Sverige och vi har kontor i Linköping och Luleå. Alla som arbetar hos oss har en lång erfarenhet av att utveckla ledare, medarbetare och organisationer. Våra kunder finns över hela landet och är jämnt fördelade mellan offentlig verksamhet och privata företag. Vi arbetar med allt från den lilla kommunen till det stora multinationella företaget.

Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder och samarbetet präglas av långvariga relationer. Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag eller din organisation.

Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn.

Ann-Helen Thyni
Ann-Helen Thyni

072-566 83 37 ann-helen@ioh.se

Ann-Helen Thyni har mångårig chefserfarenhet och av personalfrågor i ett brett perspektiv. HR arbete både på operativ och speciellt på strategisk nivå, i rekryteringsprocessens alla faser, organisationsförändring både i offentlig och privat sektor, i nationella och internationella företag. Just förändring och utveckling av verksamheter och organisationer har varit en röd tråd genom de arbeten hon haft och är ett område hon känner sig väl bevandrad i.

Läs mer
Billy Nordin
Billy Nordin

070-316 56 31 billy@ioh.se

Billy Nordin åtar sig gärna uppdrag inom områden där hans personliga erfarenheter blir viktiga, såsom insatser för att förbättra förmågan att leda sig själv och andra- allt från VD, ledningsgrupper, arbetsgrupper till enskilda chefer och medarbetare. Billy Nordin har även lång erfarenhet av att arbeta med organisationskartläggningar, att vara samtalsledare eller moderator i nätverk, att göra second opinion-bedömningar vid rekryteringar samt rådgivning i HR-frågor.

Läs mer
Birgitta Lindahl
Birgitta Lindahl

070 – 524 67 89 birgitta@ioh.se

Birgitta Lindahl har lång erfarenhet av att arbeta med chef- och ledarstrategier samt ledarutveckling såväl nationellt som lokalt. Hon arbetar gärna med processinriktad utveckling av ledningsgrupper, arbetsgrupper och individer. Birgitta arbetar handlingsinriktat och vardagsnära och har förmåga att få människor att växa och se möjligheter

Läs mer
Håkan Eriksson
Håkan Eriksson

070-627 81 48 hakan@ioh.se

Förutom ledarutveckling så åtar sig Håkan Eriksson gärna uppdrag som handlar om översyn av organisationer. Håkans styrka är att i sitt uppdrag hålla distans för att med beprövad metodik och ett välutvecklat angreppssätt se nya lösningar och möjligheter. Därutöver har Håkan en gedigen erfarenhet av att arbeta med affärsplanering samt projektmetodik och förändringsarbete.

Läs mer
Hans Uddgård
Hans Uddgård

073-0616469 hans@ioh.se

Hans Uddgård är konsult på (i.o.h) sedan januari 2020. Hans har de senast 10 åren arbetat som egenföretagare inom coaching, agila arbetssätt och projektledning. Hans är certifierad inom agila metoder som Scrum och Less, projektledning samt förändringsledning. Han har mer än 20 års erfarenhet inom it branschen, bank och försäkring, och har bland annat...

Läs mer
Jessica Grundström Ahldin
Jessica Grundström Ahldin

070-811 29 30 jessica@ioh.se

Jessica Grundström Ahldin är en engagerad konsult med ett entreprenöriellt tankesätt som brinner för försäljning, ledarskap och sociala projekt. Jessica åtar sig gärna uppdrag med ledningsgrupper och organisationer där försäljning är en del av verksamheten. Jessica har även lång erfarenhet av att arbeta med professionella nätverk, exempelvis för mediachefer.

Läs mer
Lena Rydin Hansson
Lena Rydin Hansson

070–729 52 30 lena@ioh.se

Lena Rydin Hansson arbetar gärna med kombinationen organisationsutveckling och ledningsgruppsutveckling, där interaktionen mellan organisation, grupp och individ är central. Lena har ett coachande och stödjande förhållningssätt och god förmåga att se möjligheter och styrkor hos människor. Lenas egna långa chefserfarenhet inom offentlig förvaltning är ovärderlig i mötet med våra kunder.

Läs mer
Per Selberg
Per Selberg

070-660 09 44 per@ioh.se

Förutom ledarutveckling som är [i.o.h]´s gemensamma bas åtar sig Per Selberg gärna uppdrag som handlar om översyn av företags/organisationers behov att tydliggöra sina mål och aktiviteter samt chefscoachning. Att arbeta med coachning för människor som är i behov av omställning är ytterligare ett område som Per gillar. Den långa erfarenheten av att ha mött många människor som har behov av att hitta en ny bana eller nytt arbete, kommer väl till pass.

Läs mer
Roger Hademalm
Roger Hademalm

070567 99 66 roger@ioh.se

Roger Hademalm är VD och en av grundarna till [i.o.h] som bildades 1994. Roger har lång erfarenhet som konsult i flertalet större och medelstora bolag där han oftast fungerar som individuellt chefsstöd i förändringsarbeten, omorganisationer och personalfrågor. Roger leder även professionella chefsnätverk sedan många år tillbaka och finns med i ett antal rekryteringsuppdrag. Med sitt strukturerade sätt och kommunikativa förmåga bidrar han till resultat.

Läs mer
Rune Tapper
Rune Tapper

070-371 34 53 rune@ioh.se

Rune Tapper har över 30 års erfarenhet av att arbeta med att utveckla grupper, ledare och organisationer. Förutom ledarutveckling är Rune är specialiserad på utveckling av grupper, konflikthantering, att hantera och leda i kris, samt jämställdhets- och mångfaldsarbete. I hans breda utbildningsportfölj finns bland annat kurser i ledarskap, organisationsutveckling, konflikthantering, medling, krishantering och krisledning.

Läs mer
Viktoria Mettävainio
Viktoria Mettävainio

070-600 04 46 viktoria@ioh.se

Viktoria Mettävainio har lång erfarenhet som konsult när det gäller chefs- och ledarutveckling. Hon har under många år även varit stöd till organisationer i deras strategi- och förändringsarbeten. Viktoria har ett strukturerat arbetssätt och en förmåga att möta människor utifrån deras specifika behov. I botten har hon en civilekonomexamen med en inriktning mot produktions- och kvalitetsstyrning.

Läs mer
Oskar Aili
Oskar Aili

070-330 43 80 oskar@ioh.se

Oskar Aili stimuleras av uppdrag som har en kombination av analytiska och sociala inslag, kanske är det därför rekrytering passar så bra för honom. Utifrån en datadriven och kompetensbaserad rekryteringsprocess kombinerat med lyhördhet och flexibilitet säkerställs kundens behov av kompetens och kandidaterna får en professionell rekryteringsupplevelse med mervärde.

Läs mer
Margareta Aidanpää
Margareta Aidanpää

070 649 19 86 margareta@ioh.se

Förutom ledarutveckling arbetar Margareta Aidanpää gärna med uppdrag som handlar om att stötta arbetsgrupper och medarbetare i konflikthantering, förändringsprocesser, utredningar och projektledning. Margareta har bred erfarenhet av offentlig verksamhet och kommer närmast från Luleå tekniska universitet där hon bl a arbetat med verksamhetsstyrning, processorienterad verksamhetsutveckling, projektledning och information. Margareta har också arbetat på Luleå kommun, bl a med budgetfrågor.

Läs mer
Annica Erikssson
Annica Erikssson

070-563 75 95 annica@ioh.se

Annica Eriksson är kognitiv beteendeterapeut med lång erfarenhet av att arbeta med beteendeförändringar på individ, grupp och organisationsnivå. Annica arbetar konsultativt strategiskt och praktiskt för att underlätta för ledare och medarbetare i organisationer att skapa beteendeförändringar som håller. Att ge chefer och medarbetare verktyg kring förebyggande åtgärder för att motverka stress och ohälsa i organisationer är ett av Annicas fördjupningsområde.

Läs mer

Våra partners

Assessio

Verktyg för urval och personlig utveckling

Farax

kartläggning och metod för ledarutveckling

Försvarshögskolan

ledarskap, grupp & ledarutveckling

GDQ Associates

Susan Wheelan, GDQ-kartläggning och utveckling av grupper

OQurenz AB

Samarbetspartner UGL-kurser

SLG

Verktyg för urval och personlig utveckling

David Visscher, konsultpartner

By Formsmedjan. Powered by Yago